Det internationella forskarnätverket BalticSTERN har beräknat nyttan och kostnaderna för att minska övergödningen enligt Helsingforskommissionens Aktionsplan för Östersjön. Det är första gången en sådan studie genomförts för alla nio Östersjöländer, och den visar på stora välfärdsvinster ifall Östersjön tillfrisknar. I dag den 14 mars publicerar BalticSTERN Sekretariatet vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet resultaten i rapporten The Baltic Sea - Our Common Treasure. Economics of Saving the Sea.

Rapporten visar att:

  • Invånarna i Östersjöländerna är villiga att betala 35 miljarder kronor per år för ett friskare hav.
  • Den totala kostnaden för att klara aktionsplanens mål är 21-26 miljarder kronor årligen, beroende på hur åtgärderna fördelas mellan länderna. Den årliga vinsten blir alltså 9 -14 miljarder kronor.
  • Svenskar är totalt villiga att betala 7,5 miljarder kronor per år, att jämföra med kostnader på mindre än 3 miljarder kronor årligen för att nå Sveriges åtagande. Vinsten blir alltså 4,5 miljarder per år.

 

STERNrapport

 

Läs hela pressmeddelandet från Stockholms universitet
Läs mer och ladda ner rapporten via Havs- och vattenmyndigheten
Läs mer och ladda ner rapporten via Stockholm Resilience Centre (på engelska)