Algblomning betyder att någon av alla hundratals arter av växtplankton förekommer i stora mängder. Trots att de är mikroskopiskt små kan de bli så många att blomningen syns för blotta ögat, när de grumlar eller färgar vattnet. På sommaren blommar cyanobakterier, också kallade blågröna alger, och ibland kan vattnet färgas rött av andra arter av växtplankton. Men den största och viktigaste algblomningen sker faktiskt på våren.

 

SE FILMEN – Det våras för Östersjön – där forskarna Ellen Schagerström, Jakob Walve och Lena Kautsky berättar om vårblomningens betydelse. (Produktion: SU Mediaproduktion.)

Förutsättning för livet i havet

I mars eller april börjar många av växtplanktonarterna vakna till. Efter den långa vintern finns mycket näringsämnen som koldioxid, fosfor och kväve i vattnet. När vårsolen börjar lysa lite längre och vattnet värms upp startar framför allt växtplanktongrupperna dinoflagellater och kiselalger att dela sig, och mycket snabbt bli väldigt många. En verkligt viktig algblomning tar då form.

– Vårsolen är startskottet för produktionen både på land och i havet, berättar professor emeritus Lena Kautsky som studerat Östersjöns små och stora växter under hela sitt liv som forskare. Vi forskare ser på mikroalger som basen i näringsväven, ungefär som havets gräs. Havets grönskande vatten fullt med växtplankton är i grunden en förutsättning för alla djur, från små hoppkräftor till fiskar, sjöfågel och säl.

Så borde löpsedeln se ut!

Mättar många hungriga

Mikrolagerna är favoritmat för hungriga djurplankton som hinn- och hoppkräftor liksom för många små larver av kräftdjur, musslor och snäckor som föds på våren. Hungriga blåmusslor filtrerar vattnet och äter alla små plankton de kommer över efter den långa vintern. När vårblomningens alla dinoflagellater och kiselalger till slut dör sjunker de till botten och blir till ett ordentligt skrovmål för bottenlevande kräftdjur, maskar och musslor.

– Vi havsforskare följer vårblomningen mycket noggrant, berättar Jakob Walve som sedan länge provtagit och hållit koll på växtplankton i den fria vattenmassan. Om blomningen är riklig, och kommer i rätt tid, så finns det gott om mat för alla djurplankton. Då kommer det också att finnas gott om mat för fiskyngel lite senare på sommaren, liksom i förlängningen för större fisk och exempelvis musselätande ejder.

Många algblomningar på ett år

Forskarna följer hur sammansättningen av olika växtplankton förändras med årstiderna och när och hur mycket de olika arterna blommar i olika områden. Det är ett viktigt tecken på hur havet mår och hur näringsrik en fjärd eller vik är. 

- Självklart kan cyanobakterieblomningar på sommaren skapa problem för oss människor, säger Ellen Schagerström, som nyligen disputerat på alger, men att tro att algblomningar generellt är något dåligt är så fel det kan bli. Tvärtom, algblomningar är en förutsättning för allt liv i havet!

FAKTA VÄXTPLANKTON

Foto: Helena Höglander, Stockholms universitet
Foto: Helena Höglander, Stockholms universitet

Mikroalger eller växtplankton är betydelsefulla som föda för små djurplankton och som syreproducenter, precis som växter på land. De flesta arterna är så små att de inte syns utan mikroskop. De förökar sig genom delning, och det går mycket fort när förhållandena är de rätta, man brukar säga att de blommar. Beroende på vilken salthalt och temperatur som råder varierar sammansättningen av växtplanktonarter. Vanliga grupper är dinoflagellater, kiselalger och cyanobakterier.

Utställning i Almedalen, 4 juli - 7 juli

Kom och diskutera Östersjöns tillstånd med professor emeritus Lena Kautsky, vid Stockholms universitet. Just nu bidrar främmande arter till ett artrikare hav och algblomning är inte bara av ondo. Ta chansen att lära dig något om hur Östersjön fungerar. Läs mer!