Folke Rydén modererade "Östersjön - Blir det bättre eller sämre?"

Samlad bild av läget

Under dagen hölls föredrag av forskare som presenterade läget inom områdena övergödning, fågellivet som indikator på Östersjöns status, hållbart fiske och kemikaliers inverkan på vårt vackra innanhav. En expertpanel följde upp och fördjupade perspektivet samt adderade ett praktiskt konsumentperspektiv på forskarnas resultat.

Konferensen hölls på Kolskjulet på Kastellholmen i Stockholm, med Briggen Tre Kronor förtöjd intill, och samlade Östersjöexperter, journalister, myndighetspersoner och intresseorganisationer. Förutom att alla kunde ta sig en titt ombord på fartyget välkomnades deltagarna att besöka miljöutställningen ”Etta med kök”.