Michael Tedengren på Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet har deltagit i Sida-projektet som ska hitta lösningar som gör att människor i utsatta kustområdena kan hantera ett förändrat klimat. Målet är att skapa ömsesidiga relationer mellan svenska och utländska parter i projekt som långsiktigt också ska gagna människor som lever i fattigdom.