Ministrar utvärderar Östersjöarbete

Syftet med mötet var att utvärdera arbetet med Baltic Sea Action Plan, BSAP, och om det finns behov för nya åtgärder för att handlingsplanen ska kunna uppfyllas. Verksamhetsledare för Baltic Nest Institute vid Östersjöcentrum var på  plats.

HELCOM sammanfattar mötets hållpunkter: 

  • Hur går det för Östersjöns ekosystem?
  • Är vi på rätt väg för att uppnå en god ekologisk status?
  • Vad behöver vi göra härnäst för ett friskt hav?
  • Hur sammanför vi på bästa sätt satsningar och resurser för en gemensam Östersjövision?

Mer information

Ministrar enades om Östersjön

Under mötet 3 oktober bekräftade Östersjöländernas ministrar återigen sitt åtagande i Baltic Sea Action Plan, BSAP. Det innebär att Baltic Nest Institute vid Östersjöcentrum fortsätter att spela en viktig roll genom att bidra med den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen.