Svealandskusten 2013 omslag
 
 

Nära en femtedel av den mänskliga belastningen på Stockholms innerskärgård beräknas komma från reningsverk runt Mälaren. Ungefär 1000 ton kväve når Norrström från dessa källor, vilket visar att det finns ytterligare åtgärder att genomföra för att förbättra vattenkvaliteten längs kusten. Att fokusera på förbättrad funktion även i reningsverk i inlandet skulle ge en betydande effekt på kustvattnen i flera områden.

Det framgår av årets rapport från Svealands kustvattenvårdsförbund, där de flesta viktiga vattenvårdande organisationer i regionen ingår. Undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet.

Läs artikeln
eller hela rapporten
Ladda hem Pressmeddelandet (339 Kb)