Foto: Initiativet Hela Skärgården, Stoppa Horsstensleden


Regeringskansliet håller just nu på att välja ut vilka förslag som ska genomföras inom den nationella infrastrukturplan som ska gälla mellan 2018-2029. Horsstensleden, som planeras i ett av de sista orörda områdena i Stockholms mellanskärgård, utgör ett av förslagen.

På uppdrag av Östersjöcentrums styrelse har forskarna Joakim Hansen och Sofia Wikström tagit fram underlag för bedömning av naturvärden och miljöeffekter av den föreslagna leden och detta har skickats till ledamöter i utskotten för miljö-, jordbruks- och transportfrågor inför förhandlingar i riksdagen. I en debattartikel i Altinget 11 april riktar nio forskare, bland andra Östersjöcentrums ledning, skarp kritik mot den nya farleden: Ny farled för lyxkryssare vore vettlöst
 

Se film

Sofia Wikström förklarar varför området är en unik och skyddsvärd miljö:
"Det finns inte så många platser kvar i Stockholms skärgård där vi kan uppleva ostörd skärgårdsnatur" (Informationskampanj från Initiativet Hela Skärgården)