Dr Chris Cvitanovics forskning visar att Baltic Eyes arbete har påverkat både politik och praxis, de egna medarbetarna och Stockholms universitet i stort.

Östersjöcentrums Baltic Eye har en unik struktur och har åstadkommit mer på tre år än vad många liknande grupper gjort på fem till tio år. Det konstaterar Dr Chris Cvitanovic, som är forskare vid australiensiska CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) och huvudförfattare till en ny studie om just Baltic Eye.

Baltic Eye bildades 2013 som resultatet av ett strategiskt partnerskap mellan Stockholms universitet och stiftelsen BalticSea2020. Syftet med gruppen är att analysera och sammanställa vetenskap om Östersjön och förmedla den till rätt plats i samhället.

I den nya studien, Building university-based boundary organisations that facilitate impacts on environmental policy and practice, har Cvitanovic och flera andra forskare från Sverige och Storbritannien tittat närmare på Baltic Eye och ställt frågan: Är denna slags universitetsbaserade och gränsöverskridande organisation en väg framåt för att öka kunskapsutbytet mellan forskning, politik och förvaltning?

Det enkla svaret på frågan är ”ja” och i studien identifieras de viktigaste funktioner som behöver finnas inom organisationen för att uppnå ett effektivt sådant utbyte.

Läs mer här

Läs hela studien eller ladda ner den här