Idéskiss över en utställningsyta i Östersjöhusets mittenplan

Målet är att skapa ett pedagogiskt centrum för skolor och alla besökare, med nyproducerade akvarier, utställningar och laboratorier. Förslaget som arbetats fram av parterna blir nu verklighet tack vare finansiering från BalticSea2020, en satsning på totalt 100 miljoner kronor.

– Detta fyller verkligen ett tomrum, något liknande i omfattning med fokus på Östersjön finns inte, säger Tina Elfwing, föreståndare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum som deltagit i de planeringsdiskussioner som varit.

Ambitionen är att öka kännedomen om hur vi kan förbättra förutsättningarna för ett renare innanhav. Problemen är idag många, men med ökad kunskap och handlingskraft finns stora möjligheter att förbättra situationen i havet. I Östersjöhuset kommer olika lösningar för framtiden att lyftas fram.

Anläggningen på Skansen blir en spännande byggnad som kommer att ligga där det en gång i tiden fanns sjölejon, pingviner och till för några år sedan flamingos. Östersjöhuset detaljplaneras under 2015 och byggstart planeras till 2016.