J. Lokrantz/Azote
J. Lokrantz/Azote
 

UV-filter är kemikalier som används för att blockera UV-strålning. Enligt nuvarande EU-lagstiftning klassas användning av UV-filter i industriella produkter, exempelvis husfärger, som miljöfarliga på grund av sin giftighet mot akvatiska organismer och vissa växter. Samma kemikalier i kosmetika, exempelvis solkräm, klassas däremot inte nödvändigtvis som miljöfarliga.

Forskarna har studerat 26 olika UV-filter som används i populära solkrämer. 12 av dessa var inte klassificerade som miljöfarliga i motsats till hur de klassas om de används i husfärger.

Verktyg för att minska utsläpp

Forskarna anser att en harmonisering av EU-lagstiftningen för UV-filter är nyckeln för att skydda vattenmiljön.

– Lagstiftning är ett mycket kraftfullt verktyg för att minska utsläpp av föroreningar till akvatiska ekosystem, men lagstiftningen måste vara konsekvent och transparent, säger Magnus Breitholtz.

Läs hela pressmeddelandet