Rektor fick först en kort presentation av verksamheten och samtalade med ledningsgruppen. Efter det var det dags för snittar och bubbel tillsammans med alla anställda på Östersjöcentrum och de speciellt inbjudna. 

Tina och rektor

 

”Östersjöcentrum gynnar inte bara det naturvetenskapliga området utan hela Stockholms universitet, då Östersjön berör många ämnesområden. Centrumets planerade verksamhet ligger i linje med vad som kännetecknar universitetet, det vill säga viktig grundforskning som kopplas till samhällets behov."

Med dessa ord utbringade rektor Astrid Söderbergh Widding en skål för Östersjöcentrum!

Östersjöcentrum invigs
  

De olika funktionerna vid Östersjöcentrum hade förberett några olika stationer där rektor mer handfast fick ta del av verksamheten. Analys- och kommunikationsprojekten visades upp, Askölaboratoriet visade prov på sin verksamhet och Baltic Nest Institute demonstrerade sitt interaktiva beslutsstödsvertyg. 

Skålande vid invigningen
 

Om Östersjöcentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum startades den 1 januari 2013 för att samla, stärka och synliggöra lärosätets betydande marina verksamhet. Östersjöcentrum är i grunden en sammanslagning av två organisationer: Stockholms universitets marina forskningscentrum och Baltic Nest Institute. Dessutom ingår administrationen av det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management.

Läs mer om Östersjöcentrum

Läs rektors blogg om besöket hos Östersjöcentrum (med film!)

Read about the vice-chancellor's visit in English on BNIs webbpage