Projektet BONUS DESTONY koordineras av Vivi Fleming-Lehtinen (till höger i bakre raden), från Finlands miljöcentral, SYKE. Deltar i projektet, utöver SYKE och Östersjöcentrum, Århus universitet och Leibniz-institutet för Östersjöforskning Warnemünde (IOW).

 

Genom åren har det utvecklats flera så kallade beslutstödssystem (Decision Support Tools) som kan användas för att fatta grundade beslut när det rör Östersjöns miljö. Det omfattande systemet Nest, som utvecklats av Baltic Nest Institute, är ett sådant men det finns många andra med olika grad komplexitet.

Målet med det projektet BONUS DESTONY, ett av BONUS syntesprojekt, är att identifiera och sammanställa dessa beslutstödssystem i en databas för att underlätta för användarna. Projektet ska också analysera vilka behov som återstår för framtiden när det gäller utvecklande av nya system.

För att få reda på vilka beslutstödssystem som används och vilka som saknas har BONUS DESTONY publicerat en webbenkät. Hjälp oss gärna genom att gå in och svara på enkäten som hittas här.

I projektet BONUS DESTONY deltar, förutom Östersjöcentrum, Finlands miljöcentral (SYKE), Århus universitet och Leibniz-universitetet för Östersjöforskning Warnemünde (IOW). Mer information om projektet hittar du här på BONUS hemsida.

Om du frågor om enkäten eller om BONUS DESTONY kontakta Lisa Bergqvist.