Målet med att förena vetenskap och kommunikation inom Baltic Eye är skapa en helhetssyn och bidra till att länken mellan forskning och beslutsfattare stärks. Tillsammans med tre kommunikationsexperter och i samverkan med ett brett internationellt nätverk av marina forskare ska teamet i Baltic Eye öka kunskapen om Östersjön och förstärka samhällets möjligheter att hantera Östersjöns miljöproblem.

– Vid Stockholms universitet har vi en enorm kompetens inom marin forskning. Genom etableringen av Östersjöcentrum 2013 som även har ett uttalat kommunikationsuppdrag kan vi nu på ett helt nytt sätt samverka för att öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen. Storsatsningen Baltic Eye blir en hörnsten i detta arbete, säger Tina Elfwing som är föreståndare för Östersjöcentrum.

Just nu pågår rekryteringen av de sju forskare som ska leda analys- och syntesarbetet inom Baltic Eye. För att leda kommunikationsarbetet har Östersjöcentrum rekryterat Helena Markstedt, tidigare generalsekreterare för Fairtrade Sverige.

Fakta om Stockholms universitets Östersjöcentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum inrättades 1 januari 2013, och är en sammanslagning av det internationella samarbetet Baltic Nest Institute, BNI, och före detta Stockholms universitets marina forskningscentrum med Askölaboratoriet. Dessutom ingår administrering av det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management, BEAM. I februari 2013 ingick Östersjöcentrum ett strategiskt partnerskap med stiftelsen BalticSea2020 för att skapa Baltic Eye – åtgärdsinriktad analys, syntes och kommunikation.

www.su.se/ostersjocentrum
www.su.se/ostersjocentrum/balticeye

För ytterligare information
Tina Elfwing, föreståndare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, tfn 08-16 17 27, e-post tina.elfwing@su.se

Helena Markstedt, kommunikationsstrateg vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, tfn 08-16 16 20, e-post helena.markstedt@su.se