Nyheter

Våra egna nyheter om havet

  • Foto: Mostphotos.com Planktonmätningar hjälper till att tolka Östersjöns miljögiftshalter 2021-01-07 För att säkerställa att man tolkar resultat om miljögiftstrender i havet korrekt krävs ett långt tidsperspektiv och mätningar av både plankton och bottenlevande djur, menar forskare i en ny studie.
  • Våra bästa artiklar 2020 2020-12-17 Östersjöcentrum har i uppdrag att förmedla resultat från forskningen och öka kunskapen och engagemanget för havsmiljöfrågor i samhället. Därför intervjuar vi många experter och publicerar artiklar i vårt webbmagasin. Nu har vi samlat de viktigaste från 2020!
  • Från sillgrisslor till havspolitik 2020-12-16 Nu finns ett nytt nummer av Havsutsikt ute, fullspäckat med intressant läsning. Från sillgrisslor och havspolitik, via gädda och strömming till havsnivåhöjningar och folkrätt. I numret har två artiklar författats av forskare från Stockholms universitet men fler har kopplingar hit.
  • Julkalender Askö 2020, askölaboratoriets julkalender december 2020 Julkalender om livet på en marin fältstation 2020-12-16 I december har Askölaboratoriet publicerat fakta och roliga tips om labbet i en julkalender på instagram. Efter mer än halva julkalendern avklarad kan vi klart säga att det roligaste är engagemanget från följarna!

Universitetets nyheter om havet

  • Kulturarv på Östersjöns botten ska utforskas 2021-01-19 Centrum för maritima studier, CEMAS, har fått 34 miljoner till forskningsprojektet ”Den glömda flottan. Sveriges "blåa" kulturarv"
  • Photo: Mikael Fredholm Vrak/SMTM Hur tar sig grundvatten till Östersjön? 2020-12-18 Ny upptäckta havsbottenterrasser av lera i Östersjön står i fokus i ett forskningsprojekt som leds av IGV.
  • Kjell Grip, 79, har tagit sin doktorsexamen! 2020-10-12 Det är aldrig försent att ta doktorsexamen. Det är Kjell Grip på DEEP ett levande exempel på. Han har nämligen disputerat nu och avhandlingen visar bland annat att naturvården till havs i Sverige började långt senare än den på landsidan.
  • Birgit Wild Svensk-rysk expedition ska studera tinande permafrost 2020-09-24 Upptining av permafrost och kollapsande metanhydrater från de sibirisk-arktiska kusthaven kan trigga ökande utsläpp av klimatuppvärmande gaser. Expeditionen ISSS-2020 ska studera en av de största utmaningarna inom klimatforskningen.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Havsnyheter från Stockholms universitet

Våra nyhetsbrev innehåller både nyheter om vår egen verksamhet och om annan marin verksamhet vid Stockholms universitet.