Nyheter

Våra egna nyheter om havet

  • Provfiske med flera typer av nät ingick i sommarens undersökningar. Foto: Naturvatten AB Inventering av 25 vikar 2021-03-31 Nu är de första resultaten från förra sommarens undersökningar av 25 grunda vikar klara. En rapport om resultaten har tagits fram av forskarna för fiskerättsägare och andra intresserade.
  • Inom projektet togs vattenprover i diken och vattendrag omkring 20 ggr per år, både för att kunna identifiera nya näringskällor, och för att kunna utvärdera effekten av landåtgärder. Foto: Fredrik Sederholm. Nätverk av Östersjöparlamentariker 2021-03-19 Sedan 1991 har nätverket Baltic Sea Parliamentary Conference arbetat för att främja politisk dialog mellan parlamentariker i Östersjöregionen. I veckan presenterade våra forskare sina resultat på ett av deras möten.
  • Foto: Tobias Dahlin/Azote Minska det kustnära trålfisket för att skydda Östersjösillen 2021-03-16 Situationen för Östersjöns sill och strömming har försämrats de senaste tio året, samtidigt som det svenska trålfiskets kustnära fångster har ökat kraftigt. I en ny policy brief beskrivs vilka åtgärder som behövs för att bryta den negativa utvecklingen.
  • Filmen om Östersjön på Skansen 2021-03-22 En film om Baltic Sea Science Center på Skansen. Se de magra Östersjötorskarna som blivit jättestora och tjocka. Möt sjöhästens svenska släktingar och lär dig mer om utmaningarna som Östersjön står inför.

Universitetets nyheter om havet

  • Återvinning av nitrat kan ske även i syrerika övergödda vatten 2021-04-15 En ny studie visar att det kan ske återvinning av kväve i redan övergödda vatten.
  • Provfiske med flera typer av nät ingick i sommarens undersökningar. Foto: Naturvatten AB Inventering av 25 vikar 2021-03-31 Nu är de första resultaten från förra sommarens undersökningar av 25 grunda vikar klara. En rapport om resultaten har tagits fram av forskarna för fiskerättsägare och andra intresserade.
  • Temadagar om Östersjöns framtid på Skansen. Foto: Lisa Bergqvist Träffa en Östersjöexpert 2021-03-25 Vårens temavecka om Östersjön på Skansens Baltic Sea Science Center. Fyra seniora forskare från Stockholms universitet finns på plats och pratar om lagstiftning, miljövård, geovetenskap och miljögifter.
  • Hög mångfald av undervattensväxter ger höga naturvärden 2021-03-23 Hög mångfald av undervattensväxter bidrar till höga naturvärden i Östersjöns skärgårdsvikar, medan övergödning minskar naturvärdena. Mångfalden gynnar bland annat gädd- och abborr-yngel samt vattenkvalitet. Det visar forskare från Stockholms universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Groningens universitet i Nederländerna i en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Ecosystems.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Havsnyheter från Stockholms universitet

Våra nyhetsbrev innehåller både nyheter om vår egen verksamhet och om annan marin verksamhet vid Stockholms universitet.