Årsredovisning 2020 Omslag

Året har förstås präglats av pandemin, som medfört att många resor och evenemang har fått ställas in, men mycket arbete har kunnat genomföras digitalt. Ett exempel är en lyckad Baltic Sea Day; en konferens om Östersjöforskning med och för SUverksamma. Ute på Askölaboratoriet har man riskbedömt alla projekt och i stort sett kunnat upprätthålla sin verksamhet och provtagningar trots pandemin. Vi har dessutom kunnat genomföra ett antal resor till Åbo för att inspektera och förhandla om köp av en mindre arbetsbåt som var till salu.

Ett viktigt miljöår

2020 var ett viktigt år för Östersjön. Mycket av miljöpolitiken styrs numera från EU och flera tunga dokument levererades under året. En ny kemikaliestrategi presenterades som glädjande nog tog problemen med blandningar på allvar och för detta och sina radikala förslag om PFAS lovordades av våra forskare. Inom fiskeområdet är däremot läget fortsatt dystert. Det är fortsatt en bekymmersam situation för torsken och under året uppmärksammades problemen med det storskaliga strömmingsfisket.

Hav och klimat ska knytas ihop

För Östersjöcentrums del kunde vi glädjas åt mycket spännande forskning, bland annat inom det viktiga området hav och klimat där vi inom det framgångsrika samarbetet Baltic Bridge har mätt växthusgaser från olika livsmiljöer vid forskningsstationen Askölaboratoriet. Samarbetet har också tagit stora strategiska steg i att utveckla en gemensam forskningsvision som knyter ihop hav och klimat.

Öka takten med åtgärder

Klimatförändringen är central för Östersjön. Östersjöcentrum har kommunicerat om studier, som visar att åtgärder mot övergödningen kommer att ha effekt även i ett förändrat klimat. Det är uppmuntrande, men vi måste öka takten när det gäller åtgärdsarbetet. Flera projekt som rör kustnära områden och rovfiskens betydelse avslutades under året och Östersjöcentrum publicerade betydelsefulla rapporter om restaurering av våtmarker och av blåstång, med syftet att de ska vara användbara för lokala förvaltare.

I denna årsrapport redovisas Östersjöcentrums breda verksamhet med många projekt. Trevlig läsning!

Lena Gustafsson, ordförande & Tina Elfwing, föreståndare