Årsrapporter

Årsredovisningar och verksamhetsplan

Östersjöcentrum fyr
Verksamhetsplan 2020

Planen för 2020

I denna verksamhetsplan presenteras Östersjöcentrums mål och planerade verksamhet för forskning, kommunikation och omvärldsanalys samt infrastruktur. Dessutom redogörs för våra särskilda uppdrag från Stockholms universitet samt våra långsiktiga samarbeten.

Framsidan på Årsredovisning 2019

2019 - ett år av förändring

Ny finansiering för Baltic Eye-verksamheten, en stor Östersjökonferens och invigning av Skansens Östersjöhus präglade året. Starka forskningssamarbeten, utökat kommunikationssamarbete och planering för ombyggnad av Askölaboratoriet var annat viktigt som gjordes.

Årsrapport framsida

Årsrapport från Östersjöcentrum

Östersjöcentrums första årsrapport är lika mångfasetterad som centrets verksamhet. – Det är fantastiskt att se året summerat och hur mycket vi har åstadkommit, säger föreståndare Tina Elfwing.

Mångårig erfarenhet samlad

Stockholms universitets Östersjöcentrum bildades 2013 genom att sammanföra två befintliga organisationer vid Stockholms universitet; Stockholms universitets marina forskningscentrum (SMF) med Askölaboratoriet och Baltic Nest Institute (BNI). 2013 ingick centrumet ett strategiskt partnerskap med BalticSea2020 och Baltic Eye bildades. Arbetssättet som byggdes upp under fem år genomsyrar idag alla våra verksamhetsområden. 

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Kontakta ledningsgruppen:

Viktiga dokument

Ladda ner och läs universitetsstyrelsens beslut gällande inrättande av Stockholms universitets Östersjöcentrum och Östersjöcentrums nya stadgar från november 2018: