Miljöanalys

Miljöanalys vid Östersjöcentrum

​Östersjöcentrum ska stödja beslutsfattare och de som arbetar med havsförvaltning genom att bistå med synteser och analyser av angelägen marin forskning. Flera av våra projekt är inriktade på just detta.

Regionalt tar Östersjöcentrum ett särskilt ansvar för havsområdet norra Egentliga Östersjön och Svelands kustområden. Här är mycket av vår egen kompetens fokuserad, och här är kontakterna med andra regionala aktörer prioriterade.

Goda kontakter med marina forskare på Stockholms universitet, men också på andra lärosäten i området, är av största vikt. Liksom samverkan med Vattenmyndigheten, kustvattenvårdsförbundet, länsstyrelserna och andra viktiga aktörer i regionen. Det yttersta syftet med arbetet är att kunskapen om regionen ska komma till användning och leda till en bättre havsmiljö.