Fiskestopp för att skydda hotat bestånd.

Med ett starkt hotat bestånd och dålig tillväxt har EU förlängt fiskestoppet för torsk i västra Östersjön. Förlängningen från 1 februari till 31 mars innebär två fredade månader under torskens lekperiod, som kan bidra till en föryngring av beståndet och ge fler och större fiskar framöver.

Men trots förbudet har tyska och danska yrkesfiskare beviljats tillstånd för att tråla plattfisk i området under perioden. Även om trålningen avser en annan art så är det i praktiken svårt att undvika torsk i sin fångst. Redskapen riskerar dessutom att fånga upp små fiskar under minimimåttet som ännu inte har hunnit bli könsmogna.

Brutet avtal får ekologiska och politiska konsekvenser

- Att två länder kringgår trålförbudet under fredningsperioden har inte bara ekologiska utan också politiska implikationer. Förlängningen av fiskestoppet under lekperioden var ett gemensamt avtal mellan medlemsländerna. Vad jag förstår var det även en kompensationsåtgärd för att man frångick den vetenskapliga rekommendationen och beslutade om högre fångstkvot, kommenterar Baltic Eyes fiskexpert Gustaf Almqvist.

I teorin kan danska plattfisktrålare fånga drygt 500 ton torsk under fredningsperioden – vilket motsvarar mer än hälften av Internationella havsforskningsrådets rekommenderade fångstkvot för beståndet under hela året. Torsk och plattfisk omfattas dessutom av landningsskyldigheten där ingen oönskad bifångst får kastas överbord utan måste registreras.

- Så det kommer att bli fullt upp för myndigheternas fiskekontroller att kontrollera att landningsskyldigheten efterlevs i praktiken, säger Gustaf Almqvist.

Vid danska Miljö- och livsmedelsministeriet vill ingen besvara Baltic Eyes vidare frågor om beslutet, men i ett tidigare pressmeddelande har miljöministern motiverat tillståndet med att ”det vore ohållbart att danska fiskare ombads göra annorlunda än sina tyska motsvarigheter inom samma fiske.”. Ett svar som Baltic Eye knappast är nöjda med.

Läs hela artikeln på vår sajt balticeye.org

 

Uppdatering 2017-03-02: EU-kommissionen sätter stopp för danskt och tyskt trålfiske