Mingel på kajen under seminariets paus
Mingel på kajen under seminariets paus

Seminariet som handlade om FNs nya globala hållbarhetsmål blev mycket uppskattat av besökarna. Baltic Eye och stiftelsen Hållbara Hav som samarrangerade seminariet såg det som extra angeläget att särskilt lyfta Mål 14 om Hav och marina resurser, eftersom det är centralt för ett friskare Östersjön. 

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, talade om vad hållbarhetsmålen betyder för världen och för oss i Sverige.
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, talade om vad hållbarhetsmålen betyder för världen och för oss i Sverige.

HKH Kronprinsessan Victoria var där under större delen av dagen och hann lyssna till både vice statsminister Isabella Lövin och Stockholm Resilience Centers Johan Rockström. De berättade mycket engagerat om hållbarhetsmålen; vad de är och varför de är viktiga för oss. Därefter följde pass där forskare från Baltic Eye på Östersjöcentrum och SLU presenterade viktig forskning med uppföljande diskussion i panelform med paneldeltagarna som representerade olika nivåer i samhället.

En gedigen kunskapsinjektion

Det hela resulterade i en gedigen kunskapsinjektion inom miljögifter, övergödning och hållbart förvaltade kustekosystem med fisken i fokus.  Program 3:e oktober (326 Kb)

SVT var på plats med filmkameror och seminariet sändes på SVT 2 fredagen den 6 september. Nu finns seminariet på SVT Play i tre delar. Länkar till dem finns här:

Del 1. Hur ska man förebygga farliga utsläpp? 

Kronprinsessan anländer. Introduktion av Göran Lindstedt, generalsekreterare, Stiftelsen Hållbara Hav och Tina Elfwing, föreståndare, Östersjöcentrum, Stockholms universitet. 

FN:s Hållbarhetsmål – vad är det och varför är det viktigt för oss? Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

Hållbarhetsmålen i ett Östersjösammanhang Johan Rockström, professor och föreståndare Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet

Moderatorer: Henrik Hamrén, vetenskapsjournalist och Gun Rudquist, omvärldsanalytiker, båda från Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vad vet vi egentligen om riskkemikalier i marin miljö och hur gör vi för att minska dem? Emma Undeman, miljökemist och forskare, Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Panelsamtal Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen; Anna Lövsén, divisionschef, vatten och avlopp, Tekniska verken, Linköping; Therese Jacobson, chef miljögifter, Naturskyddsföreningen.

Del 2. Övergödningen av Östersjön

Jordbruk och avlopp är stora källor till övergödning. Att minska tillförseln handlar ytterst om att sluta kretsloppen – en konkretisering av cirkulär ekonomi. Annika Svanbäck, agronom och forskare, Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Panelsamtal Olof Johansson, avdelningschef växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket; Martin Larsson, vattenstrateg, Vattenmyndigheten, Norra Östersjöns vattendistrikt; Magnus Börjeson, lantbrukare, Högåsa gård, Östergötland. 

Del 3. Skarv, säl och spigg

Centralt i arbetet med att skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt är samspelet mellan arter. Detta för att förstå hur åtgärder inom fiskförvaltning, vattenförvaltning och naturskydd samverkar och tillsammans kan bidra till ett friskare hav. Ulf Bergström, forskare, Institutionen för akvatiska resurser och kustlaboratoriet, SLU

Panelsamtal Karin Pettersson, utredare, Havs- och vattenmyndigheten; Henrik C. Andersson, länsfiskekonsulent, Stockholm; Nils Ljunggren, projektledare rovfisk, Sportfiskarna.