Utvecklingen för Östersjötorsken i det östra beståndet är i dag mycket oroande. Den torsk som fångas är liten, ovanligt mager och i dåligt skick. Såväl forskare som fiskeindustri är förbryllade. För bara några år sedan ansågs Östersjötorsken må alldeles utmärkt och prognoserna för beståndets utveckling såg mycket goda ut.

Tänkbara orsaker

Nyligen publicerade några av Östersjöregionens främsta fiske- och havsmiljöforskare en vetenskaplig artikel, i vilken de sammanfattar olika tänkbara orsaker till nedgången.

– Vi har försökt summera och syntetisera all relevant vetenskaplig kunskap, och markera de viktigaste ekologiska faktorer som i dag påverkar torskpopulationen negativt, säger Maciej Tomczak, forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, Baltic Eye och en av medförfattarna.

Artikeln Food for Thought – Eastern Baltic cod in distress: biological changes and challenges for stock assessment, publicerades nyligen i Internationella havsforskningsinstitutets (ICES) Journal of Marine Science.

I artikeln listar författarna en lång rad olika ekosystemfaktorer så som utbredningen av döda bottnar, dåligt inflöde av saltvatten, beståndets sammansättning samt tillgång på bytesfisk och annan föda.

Faktorerna diskuteras även utifrån specifika förändringar och förutsättningar inom torskpopulationen, såsom minskad tillväxt, förändrad beståndssammansättning, ökad dödlighet och svårigheterna att åldersbestämma fiskarna.

Ett steg till bättre förvaltning

– Vi sammanfattar förutsättningarna, kunskapsläget och de problem vi tycker bör prioriteras. Förhoppningsvis kan vår artikel bli ett första steg mot att faktiskt kunna hitta effektiva förvaltningsåtgärder och förbättra beståndsbedömningarna, säger Maciej Tomczak.

I artikeln betonar han och de andra forskarna vikten av en mer holistisk och ekosystembaserad fiskeförvaltning. I ett hav som Östersjön, med dess föränderliga ekosystem, krävs det dock mer än bara vetenskaplig kunskap, skriver de.

– Östersjöns marina ekosystem är mycket svårt att förutspå. Det kräver också mer robusta förvaltningsstrategier och att fisket bedrivs på ett sätt som kan möta den typen av förändringar som vi beskriver, säger Maciej Tomczak.

Författare: Henrik Hamrén