Foto: Ulf Manhammar/Azote.
Foto: Ulf Manhammar/Azote.

De vetenskapliga råden från Internationella havsforskningsrådet (ICES) har i år tagit särskild hänsyn till EU:s nya gemensamma fiskepolitik och dess olika målsättningar om bland annat maximalt hållbart uttag (MSY).

– Dessa målsättningar ska vara vägledande för fiskepolitiken. När man nu sätter kvoter som inte lever upp till dessa målsättningar, riskerar man ju trovärdigheten för hela den gemensamma fiskepolitik som man för knappt två år sedan själva röstade igenom, säger Gustaf Almqvist.

Enligt torsdagens beslut sänks nästa års fångstkvoter för torsk i Östersjön med 20 procent.

I östra Östersjön sänks torskkvoten till 41 143 ton och överskrider därmed ICES rekommendation med nästan 12 000 ton.

I västra Östersjön hamnade kvoten på 12 720 ton, vilket innebär en fångtsnivå som är mer än dubbelt så hög som den vetenskapliga rekommendationen.

Gustaf Almqvist. Foto: Fredrik Wulff/Östersjöcentrum.
Gustaf Almqvist. Foto: Fredrik Wulff/Östersjöcentrum.

Enligt Gustaf Almqvist är detta särskilt olyckligt eftersom just det västra torskbeståndet i Östersjön redan är väldigt hårt belastat.

– Vetenskapliga analyser visar att beståndet måste vara större än vad man tidigare trott för att ligga på en hållbar och säker nivå. ICES förordade kraftiga kvotminskningar redan förra året. Då valde ministerrådet att ändå sätta kvoten på en högre nivå, av socioekonomiska skäl. Att man följer den linjen även detta år är ytterst oroande.

För att ytterligare skydda det västra beståndet enades medlemsstaterna dock även om ett sex veckor långt fiskeförbud under torskens lekperiod nästa år, från mitten av februari till slutet av mars.

Beträffande sillfisket följde ministerrådet ICES rekommendationer för hållbart fiske i Egentliga och västra Östersjön. Sillfisket i Rigabukten får lägre kvoter än förra året men ligger fortfarande en bra bit över den vetenskapligt grundade rekommendationen.

I ett pressmeddelande efter ministermötet konstaterade landsbygdminister Sven-Erik Bucht (S) att han och hans ministerkollegor från de övriga EU-länderna ändå nått ”en bra kompromiss”. Han framhöll laxkvoterna som ”en särskild framgång”, eftersom beslutet blev att inte höja kvoterna för detta fiske.

Samtidigt betonade han att Sverige velat gå ännu längre i förhandlingarna om framför allt torskfisket, och gärna hade sett ännu lägre kvoter.

– Vi kommer självklart att fortsätta arbeta för att vi ska nå hela vägen mot ett hållbart fiske, sa han i pressmeddelandet.