Under riksdagens seminarium Matkonsumtionens inverkan på övergödningen av havet diskuterades hur näringsbelastningen i våra hav kan minskas genom förändrade matvanor och produktion i Sverige. Frågan är komplex och det är svårt att säga hur en minskad konsumtion bland svenskarna kan påverka övergödningen av Östersjön. Faktorer så som import, export, köttslag, produktionssätt och produktionsland spelar in. Vi behöver också ta med i beräkningarna vad som händer med den åkermark som eventuellt inte längre behövs, om odlingen minskar i Sverige.

- Balansen mellan djuruppfödning och odling är central vid minskning av näringsläckage, och forskning vid Baltic Eye visar bland annat att växtnäringsutnyttjandet måste öka, kommenterar Gun Rudquist och Annika Svanbäck vid Baltic Eye.


Läs hela krönikan på vår sajt balticeye.org