Tryckta produkter

Havsutsikt 2/2015

Tidskriften Havsutsikt

Havsutsikt är tidskriften om havsmiljön och svensk havsforskning. Där får du en god inblick i vilka frågor som är aktuella i havsforskningsvärlden just nu.

Omslaget till rapporten Svealandskusten 2017

Rapporten Svealandskusten

En årlig rapport där de senaste resultaten från de undersökningar som görs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi redovisas, tillsammans med artiklar om andra intressanta undersökningar.

Växter och djur i Östersjön

Fälthandboken Växter & djur i Östersjön

Nu är den efterlängtade tredje upplagan av Östersjöcentrums fälthandbok klar. Alla som vistas runt, på och i Östersjön och är intresserade av livet under ytan har glädje av den.

Under ytan, Östersjön 2017

Under ytan - Östersjön 2017

I den här skriften sammanfattas Östersjöns fyra viktigaste utmaningar och vilka åtgärder som är mest angelägna enligt Östersjöcentrums experter.

Askölaboratoriet - 50 år av Östersjöforskning

Asköböcker

Till både Askölaboratoriets 40- och 50-årsjubileum har böcker producerats, dels om laboratoriets utveckling från laboratoriebarack till forskningscentrum, och dels om forskningens utveckling genom tiden.

University Baltic Sea research in short

BEAM rapporter

Östersjöcentrum har producerat två rapporter för Stockholms universitets strategiska forskningsprogram Baltic Ecosystem Adaptive Management, BEAM. 

HAVET rapporten

HAVET-rapporten

Havet-rapporten ger en samlad bild av miljötillståndet i våra svenska havsområden. Den baseras på de senaste resultaten från Sveriges nationella miljöövervakning, regionala miljöövervakning och aktuell havsmiljöforskning.

Människan, näringen och havet

Östersjöcentrums rapportserie

Först ut i vår rapportserie är Människan, näringen och havet som beskriver näringstillförsel och utmaningarna kring övergödningen i Östersjön. Hur har utvecklingen sett ut de senaste 100 åren? Vilka åtgärder har vidtagits och vilka förbättringar ser vi idag?

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.