Presentationer och gruppövningar för bred och djup input

Workshopen innehöll flera föredrag och två gruppövningar. Ett stort antal deltagare både inom och utanför akademien deltog med sina respektive expertområden inom allt från utvinning av vågenergi till havsmiljö och bioteknik.

  • Lena Kautsky, Stockholms universitets Östersjöcentrum: Välkomsttal och introduktion
  • Susanne Lindegart, Centrum för Havsforskning och Andres Carlberg Västragötalandsregionen: Presentation av Blue Growth Sweden-projektet samt lägesbeskrivning av det svenska maritima klustret
  • Jessica Umegård, VINNOVA: Presentation om satsningen på påverkansplattformarna gentemot Horizon 2020
  • Tomas Brolin, Näringsdepartementet: Den svenska maritima strategin och kopplingen till EU:s Blue Growth policy
  • Pernilla Baralt, EU-kommissionen: Sveriges gränssnitt mot EU – länken mellan policyutveckling och Horisont 2020
  • Charlotte Andersdotter, Future Consulting Group: Hur påverkar man utformningen av EU:s FoU-prioriteringar?

- Under eftermiddagens gruppövningar kom många användbara synpunkter fram, berättar Lena Kautsky på Stockholms universitets Östersjöcentrum, som sitter med i Styrgruppen för Blue Growth Sweden. Dessutom lyckades vi, trots att vi var från flera olika expertområden, hitta gemensamma forsknings- och utbildningsområden där Sverige bör kunna stärka sin roll på EU-nivå.

Mer information