Policyverksamhet

Att överbrygga klyftan mellan vetenskap och politik

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav - men också ett av de mest studerade. Den vetenskapliga kunskapsbanken om den känsliga och unika marina miljön är mycket omfattande och fylls ständigt på med nya och viktiga rön. Tyvärr når bara en bråkdel av kunskapen fram till samhällets beslutsfattande instanser. Detta beror bland annat på att vetenskapen och politiken inte talar samma språk.

Att överbrygga klyftan mellan vetenskap och politik är nödvändigt för att ge kommande generationer möjligheten att njuta av ett friskt och levande hav.

För en beslutsfattare blir vetenskapen användbar först om han eller hon snabbt förstår resultatet och hur det relaterar till samhällsnyttan och olika politiska processer.

Östersjöcentrums policyverksamhet sammanställer forskning i korta skrifter som kallas policy briefs. I webbmagasinet publiceras artiklar, analyser, policy briefs och blogginlägg som gör vetenskapen lättillgänglig och användbar för beslutsfattare.

  • Vi sammanställer policyrelevant forskning om Östersjön till beslutsfattare inom Östersjöområdet.
  • Vi är forskare, omvärldsanalytiker och kommunikatörer.
  • Vårt arbete mynnar ut i möten och evenemang där beslutsfattare kan träffa forskare, analyser, Policy Briefs, krönikor och nyhetsartiklar i vårt webbmagasin.

Webbmagasinet lyfter Östersjöforskning som är relevant för samhället och förklarar, fördjupar och förenklar kunskapen så att beslutsfattare och rådgivare i samhällsfunktioner kan till sig den.

Skribenter och redaktörer arbetar tillsammans med forskare och omvärldsanalytiker för att det ska gå snabbt att förstå resultatet och hur det relaterar till samhällsnyttan och olika politiska processer.

webmagasin Östersjöcentrum

Kontakta redaktionen!

Vill du komma i kontakt med redaktionen för webbmagasinet för att ställa frågor, synpunkter eller förslag på innehåll är du välkommen att mejla ostersjocentrum@su.se