Skansen

Skansen bygger Östersjöns hus

Utställningsyta från Skansens planerade Östersjöhus

Skansen bygger ett nytt kunskapscentrum om Östersjön. Projektet börjar bli klart och ska invigas våren 2019. Stockholms universitets Östersjöcentrum har redan från början varit med i planeringsgruppen, för att använda och presentera Stockholms universitetets breda och samlade vetenskapliga kunskap om Östersjön. ​

En torsk släpps ut i stora rovfiskakvariet. Foto: Skansen

Östersjön på Skansen

Nu är det snart klart. Det nybyggda huset på Skansen som helt och hållet ska handla om Östersjön. Många forskare har varit inblandade för att fylla huset med innehåll.

Kunskapscentrumet om Östersjön på Skansen. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA

Startskott för kunskapscentrum om Östersjön

Nu börjar ett nytt kunskapscentrum för Östersjön byggas på Skansen. I samverkan med stiftelsen BalticSea2020, SLU och Skansen ska Stockholms universitets Östersjöcentrum ta fram den viktigaste kunskapen att visa upp om Östersjöns utmaningar.

Utställningsyta från Skansens planerade Östersjöhus

Nytt Östersjöhus byggs på Skansen

Skansen och BalticSea2020 startar ett samarbete för att bygga ett kunskapscentrum där gästerna kommer att få uppleva Östersjön under ytan och upptäcka den spännande miljön i vårt innanhav. Arbetet sker i samarbete med SLU och Stockholms universitet.

Samverkan med många

En viktig del av Östersjöcentrums verksamhet är att samverka med andra aktörer. Det kan vara både stora och små projekt, och mer eller mindre långsiktiga samarbeten. Huvudsaken är att de i förlängningen leder till mer kunskap, bättre beslut och en bättre havsmiljö.

Östersjöns Hus

Det nya huset ligger bredvid Skansenakvariet, där dammen för flamingos och sjölejon tidigare låg. Där ska finnas stora akvarier, flera utställningsytor och ett pedagogiskt hus.

Ett samarbete

Projektet med Östersjöns Hus är ett samarbete mellan Skansen och Stiftelsen BalticSea2020. Stockholms universitet har, tillsammans med SLU, åtagit sig att vara ett vetenskapligt stöd till husets utställningar och verksamhet. Ett speciellt inrättat Kunskapsråd med experter har tagit fram den information som presenteras.