En torsk släpps ut i stora rovfiskakvariet. Foto: Skansen
En torsk flyttar in i det stora rovfiskakvariet. Den fiskades upp i Blekinge, och simmade ut inför TV4s kameror. Foto: Skansen
 

Projektet inleddes redan 2015 och Stockholms universitets Östersjöcentrum har varit med i planeringen från början. Målet med Baltic Sea Science Center är att skapa ett pedagogiskt centrum i världsklass, ge besökarna en inblick i hur Östersjön ser ut under ytan – och ge oss alla en insikt i vad vi kan göra åt de problem som finns.

Forskning plus pedagogik

Linda Kumblad, Östersjöcentrum
Linda Kumblad, Östersjöcentrum

Linda Kumblad, som är forskare på Östersjöcentrum, har varit med i Kunskapsrådet under hela projektet. Där har husets verksamhet och innehåll tagits fram med hjälp av Östersjöexperter inom flera områden.

 – Det har varit ett fantastiskt spännande arbete. Hur berättar man på ett engagerande sätt om hur Östersjön fungerar? Och hur lyfter man de problem som finns på ett sätt som gör att folk får lust att agera? Det här var en unik möjlighet att på ett roligt sätt öka kunskapen om vårt vackra och viktiga innanhav Östersjön för alla de besökare som kommer till Skansen.

Kunskapsrådet kommer att fortsätta arbeta tillsammans för att kontinuerligt nå ut med ny och spännande kunskap.

 – Här finns stora möjligheter att hålla öppna föreläsningar, göra tillfälliga utställningar och inte minst nå alla de ungdomar som ska kunna komma på skolklassbesök för att lära sig mer, berättar Linda. Laboratoriet som de förbokade klasserna har tillgång till har en makalös utsikt över vattnet…

Intensivt slutarbete

Nu är akvarierna fyllda med vatten och torskarna har flyttat in inför TV-kameror.

 – Just nu klicker-tränar vi ålarna, berättar Anna Björn från Skansen som ansvarar för att fylla det nybyggda huset på Skansen med innehåll av olika slag. De ska också snart flytta in, och behöver lära sig att komma fram vid matning. Uppfödningen av öronmaneterna som ska simma runt i ett runt akvarium fungerar också bra.

Samtidigt färdigställs de olika delarna av utställningen en efter en.

 – På fredagen den 12 april slogs portarna upp för allmänheten. DET var riktigt spännande! säger Linda Kumblad.