Förhandsvisning av Baltic Sea Science Center på Skansen
Förhandsvisning av Baltic Sea Science Center på Skansen. Rektorerna från SU och SLU fotograferas framför entrén innan dörrarna öppnas.
 

Skansens kunskapscentrum om Östersjön, Baltic Sea Science Center (BSSC), har öppnat! Den 11 april 2019 invigde kronprinsessan Victoria det nya femvåningshusetdär forskare vid Stockholms universitet och SLU har en central roll för att öka kunskapen om Östersjöns utmaningar – och väcka lusten att göra något åt dem.

Linda Kumblad
Linda Kumblad, Östersjöcentrum

– Det svåraste tycker jag har varit att på en så pass begränsad yta och med så begränsad tid för varje besökare ändå förmedla väldigt mycket kunskap, säger Linda Kumblad, forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och koordinator för SU:s arbete på BSSC.

Det nya huset ligger intill Skansenakvariet, där dammen för flamingos och sjölejon tidigare låg. Storsatsningen på att bygga ett pedagogiskt centrum i världsklass – med totalt fokus på Östersjön – började för fem år sedan då stiftelsen BalticSea2020 kom med en förfrågan till Skansen om att få finansiera en satsning på information om hoten mot Östersjön.

För att garantera att materialet i utställningarna bygger på fakta och har koppling till forskningen har ett kunskapsråd bildats, där forskare från Stockholms universitet och SLU ingår.

– BSSC riktar sig till den breda allmänheten, precis som övriga verksamheter på Skansen. Men de pedagogiska utställningarna är byggda speciellt för att nå högstadie- och gymnasieungdomar, säger Linda Kumblad.

Östersjön är ett av världens mest studerade hav. Mängden kunskap är enorm. Hur sållar man i det?

Förhandsvisning av Baltic Sea Science Center på Skansen
En kossa med infoskärm på magen välkomnar i avdelningen om övergödning.

– Vi har valt att presentera bakgrundsfakta så att man förstår hur havet fungerar, vilka olika habitat och miljöer som finns och vilka de huvudsakliga organismerna är, så att man får en grundförståelse för havet. Sedan har vi också valt att lyfta fram de största utmaningarna för Östersjön, med fokus på miljögifter, fiske och övergödning. Även klimatförändringarna med på flera olika ställen.

Vilka berättelser vill ni att BSSC:s besökare tar med sig när de gå därifrån?

– Dels vill vi berätta att Östersjön är ett fantastiskt hav, att det är ett jättevackert och unikt hav som också står inför en rad utmaningar. Och så vill vi förmedla hopp.

Förhandsvisning av Baltic Sea Science Center på Skansen
Den söta sjuryggen är några av de mer okända fiskarna i de fina akvarierna.

Vad för slags hopp?

– Vi tycker att det är viktigt att förmedla att Östersjön inte är ett dött hav, det finns en massa positiva förändringar som redan sker, och ännu bättre kan det bli. Men det är också viktigt att vi tar ansvar för allt vi gör som påverkar havet, säger Linda Kumblad.

Vilken del av utställningen tycker du bäst om?

– Det är jättefint med akvarierna. Att få ta del av Östersjön under ytan, det är få förunnat.