På Baltic Sea Science Center - ett kunskapscentrum om Östersjön - finns fantastiska akvarier, spännande utställningar och lektionssalar och laboratorium med fantastisk utsikt över vattnet.

Värt ett besök

Här kan du få svar på frågor om vilken roll dina vardagsval spelar för hur Östersjön mår, vilka fiskar som lever i Östersjön och hur olika miljöåtgärder påverkar Östersjöns miljö. Skolklasser kan boka in sig på lektionspass eller delta i andra evenemang, som till exempel temaveckor.

Ett samarbete

Kunskapen i utställningarna hålls aktuell genom en unik samverkan mellan Skansen, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet samt Stockholm Vatten och Avfall. Vi tog också fram denna film tillsammans i februari 2021.