Skansen

Östersjöns hus på Skansen

Förhandsvisning av Baltic Sea Science Center på Skansen

Skansen har byggt ett nytt kunskapscentrum om Östersjön. Baltic Sea Science Center invigdes under en vecka i april 2019. Östersjöcentrum har varit med i planeringsgruppen från början, som ett sätt att presentera Stockholms universitetets breda och samlade vetenskapliga kunskap om Östersjön. ​

Eva Ehrnsten upptäcker Skansen

Hur vet vi det?

En lyckad temavecka om miljöövervakning av havet hölls på Skansen i september. Forskare från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet fanns på plats för att berätta hur Östersjön mår, och hur vi kan veta det.

Förhandsvisning av Baltic Sea Science Center på Skansen

Baltic Sea Science Center invigt

Nu är det nya Östersjöhuset på Skansen invigt och klart. Två dagar med förhandsvisningar för de närmaste föregick den stora invigningen av kronprinsessan Victoria. Fredag 12 april öppnas huset för allmänheten.

En torsk släpps ut i stora rovfiskakvariet. Foto: Skansen

Östersjön på Skansen

Nu är det snart klart. Det nybyggda huset på Skansen som helt och hållet ska handla om Östersjön. Många forskare har varit inblandade för att fylla huset med innehåll.

Kunskapscentrumet om Östersjön på Skansen. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA

Startskott för kunskapscentrum om Östersjön

Nu börjar ett nytt kunskapscentrum för Östersjön byggas på Skansen. I samverkan med stiftelsen BalticSea2020, SLU och Skansen ska Stockholms universitets Östersjöcentrum ta fram den viktigaste kunskapen att visa upp om Östersjöns utmaningar.

Utställningsyta från Skansens planerade Östersjöhus

Nytt Östersjöhus byggs på Skansen

Skansen och BalticSea2020 startar ett samarbete för att bygga ett kunskapscentrum där gästerna kommer att få uppleva Östersjön under ytan och upptäcka den spännande miljön i vårt innanhav. Arbetet sker i samarbete med SLU och Stockholms universitet.

Havsnyheter från Stockholms universitet

Våra nyhetsbrev innehåller både nyheter om vår egen verksamhet och om annan marin verksamhet vid Stockholms universitet. Här visas de senaste:

Kontakt

Linda Kumblad och Tina Elfwing ingår i Skansens Kunskapsråd och är Östersjöcentrums kontaktpersoner för Skansensamarbetet.

Ett samarbete

Projektet med Östersjöns Hus är ett samarbete mellan Skansen och Stiftelsen BalticSea2020. Stockholms universitet har, tillsammans med SLU, åtagit sig att vara ett vetenskapligt stöd till husets utställningar och verksamhet. Ett speciellt inrättat Kunskapsråd med experter har tagit fram den information som presenteras, och ska utgöra ett aktivt stöd även framgent.

Östersjöns Hus

Det nya huset ligger bredvid Skansenakvariet, där dammen för flamingos och sjölejon tidigare låg. Där finns flera stora akvarier, många utställningsytor och ett pedagogiskt hus för skolverksamhet.