Samverkan

En viktig del av Östersjöcentrums verksamhet är att samverka med andra aktörer.

Östersjöcentrum bygger på samverkan

Vår verksamhet och uppdrag går ut på att samverka på olika sätt. Nästan allt vi gör utförs tillsammans med andra. Samverkan kan vara mellan lärosäten och experter, med andra organsitioner och aktörer eller med parter från andra delar av samhället. Det handlar om både stora och små projekt, och mer eller mindre långsiktiga samarbeten. Huvudsaken är att samarbetet i förlängningen leder till mer kunskap, rätt beslut och en bättre havsmiljö.

Läs gärna om hur vi samverkar inom vetenskap och kommunikation i menyn upptill, eller se några aktuella projekt här till vänster. Nedanför finns några nyheter med särskilt fokus på samverkan. 

Kunskapscentrumet om Östersjön på Skansen. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA

Östersjöhus på Skansen

Skansen har byggt ett nytt kunskapscentrum om Östersjön. Det invigdes i april 2019. Östersjöcentrum har redan från början varit med i planeringsgruppen tillsammans med SLU och samverkan fortsätter.

Baltic Bridge

Baltic Bridge

Samverkan mellan forskare vid Helsingfors universitet och Stockholms universitet har historiska rötter. Numera är det ett strategiskt partnerskap som lyft våra kontakter med framför allt Tvärminne Zoologiska station.

Baltic Bar

Baltic Seminar och Bar

En plattform för att främja marin forskning vid vårt lärosäte och stärka samverkan mellan de 200-300 forskare, doktorander och andra som på ett eller annnat sätt arbetar med frågor som rör havsmiljön.

havet.nu

Nyheter, forskning och fakta om havet

Tillsammans med flera lärosäten ger vi ut tidskriften Havsutsikt och driver webbplatsen havet.nu. Den digitala fälthandboken Livet i Havet är ett nytillskott i denna populära familj.

Havsnyheter från Stockholms universitet

Våra nyhetsbrev innehåller både nyheter om vår egen verksamhet och om annan marin verksamhet vid Stockholms universitet. Här visas de senaste: