Marina utbildningar vid Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum
  4. Utbildning
  5. Marina utbildningar vid Stockholms universitet
Östersjöns ekosystem
Forskning till havs

Skaffa dig en marin utbildning!

Havet täcker 70% av jordens yta och omfattar allt från korallrev och djuphav till vår egen Östersjö och Västerhavet. Vid Stockholms universitet finns ett brett utbud av marina kurser som ger dig rätt förutsättningar för arbetslivet. Du kan också välja att läsa ett färdigutformat program i marinbiologi eller oceanografi!

Marinbiologi

Vid Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) ges färdiga utbildningar på kanditat- och masternivå i marinbiologi. Du kan också läsa fristående kurser på olika nivåer i exempelvis marinekologi, marin bevarandekologi eller tropisk marinbiologi.

Oceanografi

Vill du tillämpa fysik och matematik för att förstå vad som påverkar jordens hav och klimat? Då är kandidatprogrammet i oceanografi något för dig. Det ges av Meteorologiska institutionen (MISU). Här får du studera havens dynamik och storskalig oceancirkulation, men också strålningsprocesser och klimatsystemets olika kretslopp. Detta ger dig grunderna för en förståelse av klimatförändringar och hur mänsklig aktivitet kan påverka klimatet.

Marin geovetenskap och geografi

Vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK) kan du läsa geovetenskap, biogeovetenskap, geografi och miljövård - spännande, roliga och mycket aktuella ämnen i dag när frågor om långsiktigt hållbara samhällen och ett klokt utnyttjande av naturresurser från lokal till global nivå är centrala. Här kan du exempelvis läsa kurser i ekosystemförvaltning, hydrologi och vattenresursers sårbarhet.

Marin miljövetenskap

Vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) erbjuds kandidatprogram i miljövetenskap med inriktningar mot biologi, kemi, eller geovetenskap. På masternivå kan du fokusera dina miljövetenskapsstudier mot biologi, ekotoxikologi, kemi/miljökemi, geovetenskap eller atmosfärsvetenskap. På institutionen ges fristående kurser inom exempelvis akvatisk miljökemi och modellering av miljöföroreningar.

Marin geologi

Vid Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) kan du läsa både kandidat och masterprogram i geologi där delmoment i maringeologi ingår. Hos institutionen kan du också läsa fristående kurser i biogeokemi, maringeologiska och geofysiska karteringsmetoder, samt orienteringskursen "Havet".  

Är du intresserad av havet?

Utbildning som gör skillnad

Studera vid SU

Vid Stockholms universitet kan du läsa fristående kurser eller gå ett färdigutformat program. Här finns utbildningar på kandidat- master- och forskarnivå. Du kan också välja en orienteringskurs, då krävs inga särskilda förkunskaper!

Länkar: