Marina geovetenskaper

Östersjöns ekosystem

Studera marin geologi, marin geografi eller marina geovetenskaper

Geologi och geovetenskap är vetenskaper om planeten Jorden. Man studerar dess uppkomst och sammansättning, samt de processer som har format jorden till vad den är idag, vårt klimat och det hydrologiska kretsloppet. Även människans påverkan på vår miljö studeras i såväl ett globalt som lokalt perspektiv. Flera fältkurser ingår i utbildningarna.

Geografiämnet förenar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap. Det ger helhetsperspektiv på frågor kring hur och varför vår omvärld förändras.

Många geologer och geovetare arbetar med natur- och miljövård, miljöövervakning, samt naturresurs- och samhällsplanering inom kommuner, länsstyrelser eller statliga myndigheter. Du kan också komma att arbeta med globala miljöfrågor som rör t.ex. klimatet, vattenförsörjning och naturkatastrofer. Geografer har en naturlig arbetsmarknad över hela världen med frågor som rör samhällsplanering och resurshantering.

 

Marin geovetenskap och geografi

Vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK) kan du läsa geovetenskap, biogeovetenskap, geografi och miljövård - spännande, roliga och mycket aktuella ämnen i dag när frågor om långsiktigt hållbara samhällen och ett klokt utnyttjande av naturresurser från lokal till global nivå är centrala. Här kan du exempelvis läsa kurser i ekosystemförvaltning, hydrologi och vattenresursers sårbarhet.

Är du intresserad av havet?

Utbildning som gör skillnad

Studera vid SU

Vid Stockholms universitet kan du läsa fristående kurser eller gå ett färdigutformat program. Här finns utbildningar på kandidat- master- och forskarnivå. Du kan också välja en orienteringskurs, då krävs inga särskilda förkunskaper!

Länkar: