Studien visar att tillförseln av näringsämnen är den huvudsakliga orsaken till den syrebrist som råder i Östersjön idag. Forskarna uppmanar politikerna att snarast genomföra åtgärderna HELCOMs Aktionsplan för Östersjön, i annat fall kommer tillståndet att förvärras ytterligare i och med klimatförändringarna.

Läs mer