Plant-Fish

Plant-Fish – om rovfisk och växter

Ett gäddyngel gömmer sig i ålgräset. Foto: Ulf Bergström

Kustzonsförvaltare världen runt brottas med både kollapsade bestånd av kustnära rovfiskar, och förluster av den bottenvegetation som utgör livsmiljön för fisk och smådjur. Östersjöcentrum har under fem år ingått i projektet Plant-Fish som undersökt rovfiskens och bottenvegetationens roll i grunda Östersjövikar.
 
 

Ankare på botten i en grund vik. Foto: Joakim Hansen

Båtliv försämrar livsmiljön för fisk

Småbåtshamnar påverkar kustvegetation som är viktig för fisk. Det visar forskare från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i en stor studie.

Blåstång är en viktig art i Östersjön. Foto: Joakim Hansen

Utvärdering av fiskefredade områden

Länsstyrelsen i Stockholm leder projektet ReFisk där fiskereglerna längst kusten från Gävleborgs- till Östergötlands län ska revideras inför 2019. I arbetet med att ta fram kunskapsunderlag och åtgärdsförslag inför revideringen kommer PlantFish att delta som rådgivare.

Abborryngel i vattnet

Från romkorn till abborre

På våren lägger abborrhonor sin rom på fleråriga vattenväxter och alger i grunda vikar. Se filmen där Didrik och Joakim snorklar för att leta efter rommen som liknar dasspapper under vattnet.

Borstnate

Projektet Plant-Fish

Ett stort forskningsprojekt som undersöker hur vegetationen och rovfiskarna hänger ihop. Fokus är på grunda vågskyddade vikar i Östersjöns kustområden.

Fakta Plant-Fish

Plant-Fish har undersökt betydelsen av positiva interaktioner mellan bottenvegetation och rovfisk för naturvärden och ekosystemtjänster i Östersjöns kustområden.

Plant-Fish är ett samarbete mellan forskare vid Östersjöcentrum, universitetet i Groningen, Sveriges lantbruksuniversitet, AquaBiota och Institutionen för Ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Projektet finansieras av FORMAS och pågick 2014-2018.

Kontakt på Östersjöcentrum

Följ projektet

Läs mer om grunda vikar

Mer om grunda vikar och varför de behöver värnas. En sida med fakta och länkar till korta filmer, artiklar och aktuella forskningsprojekt. Från webbplatsen svealandskusten.se

Om projektet i media