I de inventerade vikarna har man hittat mellan 1 och 23 olika växtarter, i medeltal drygt 10 arter. En fjärdedel av vikarna har fler än 12 växtarter, vilket är en hög siffra. Sjögräsängar på norra halvklotet består vanligen av endast 4-5 växtarter. I 16 av vikarna har man gjort inventeringar under flera år. Då redovisas data från alla åren, och dessutom visas en bild från området. 76 av vikarna har fått en status som är god eller hög. Resten har måttlig, otillfredsställande eller rent av dålig status.

Ett unikt dataset

Ett unikt dataset finns på Östersjöcentrum. Resultat från i det närmaste samtliga inventeringar av grunda vikar som gjorts längs den svenska Östersjökusten finns här samlade. För första gången har de nu presenterats digitalt i samlad form. Än så länge bara för Svealandskusten, men intresse finns för att utvidga området.