Maskarna är mycket små, men många, och gräver flitigt mycket djupa gångar i sedimenten. Forskarna inom projektet Values har nu sammanställt resultat från undersökningar i hela Östersjön för att, som ett första steg, försöka uppskatta hur mycket Marenzelleria det finns i vårt hav.

14 simbassänger fulla

– Vi har sett att maskarna är särskilt vanliga i Rigabukten, och inte fullt så många söder om Gotland, berättar Antonia Nyström Sandman från AquaBiota, som leder denna delundersökning. Vi har räknat ut att det finns 2,3 biljoner individer som tillsammans väger 39 tusen ton. Man skulle kunna fylla 14 olympiska simbassänger med bara Marenzelleria.

Vad kostar en ny art?

Maskens naturliga utbredningsområde är den nordamerikanska Atlantkusten, och den har sannolikt transporterats hit med ballastvatten, i likhet med många andra introducerade arter i världen. Det finns ett behov av att veta vad sådana invasiva arter kan kosta samhället för att kunna argumentera för att vidta förebyggande åtgärder.

Tjänst eller otjänst

– Än så länge är kunskapen om de storskaliga effekterna av denna massinvasion bristfällig. Inom projektet ska vi försöka beräkna Marenzellerias inverkan på omsättningen av näringsämnen och miljögifter på Östersjöskala. Eftersom det rör sig om ganska stora mängder djur kan de, trots att de är så små, ändå bidra till förändrade flöden mellan sedimenten och vattenmassan. Riktningen på flödet avgör om de gör en ekosystemet en tjänst eller otjänst, avslutar Antonia.