Baltic Nest Institute

Baltic Nest Institute

Baltic Nest Institute är värd för Nest-modellen, ett beslutsstödssystem som syftar till att underlätta adaptiv förvaltning av Östersjöns ekosystem. Nest kan användas för att beräkna de åtgärder som krävs för att uppnå politiskt överenskomna mål för Östersjön. Genom att modellera hela avrinningsområdet är Nest ett helt nytt verktyg för att genomföra ekosystemansatsen i ett stort marint ekosystem.

Senaste nyheterna

 • Tina Elfwing, föreståndare för Stockholms universitets Östersjöcentrum. Foto: Lasse Burell God Helg önskar föreståndaren! 2017-12-19 Det doftar glögg och pepparkakor. Plötsligt inser jag att julen inte bara knackar på dörren, utan bankar ganska hårt. När julledigheten är nära och året närmar sig sitt slut så känns det naturligt att reflektera lite över verksamhetsåret 2017;
 • Vårutflykt till solig udde i havet Längre sommarsäsong i Östersjön 2015-12-15 Sommaren i Östersjön börjar allt tidigare, visar ny forskning där satellitdata använts. Antalet dagar då vattnet är varmare än 17 grader har nästan fördubblats de senaste 30 åren, och den produktiva säsongen har förlängts.
 • Övergödningen minskar enligt ny studie 2015-10-28 Algblomningar och döda bottnar till trots – övergödningen i Östersjön har faktiskt minskat. En ny studie ger en unik översikt av hur övergödningen har utvecklats i olika delar av Östersjön under det senaste århundradet.
 • Experimentboj för syresättning av syrefattigt bottenvatten med ytvatten som pumpas ned. Foto: Gunnar Aneer/Azote Det finns ingen mirakelmedicin för Östersjön 2015-09-23 Havsbaserade åtgärder mot övergödningen kan inte ersätta landbaserade. Det säger ledande Östersjöforskare, varav flera från Stockholms universitet, i en replik på en debattartikel i Svenska Dagbladet häromdagen.
 • Sedimentkärnor avslöjar historisk syrebrist i Östersjön 2015-05-05 En djupdykning i sedimentkärnor från Egentliga Östersjön och Bottenhavet visar förekomst av kraftig syrebrist i bottenvattnet vid flera perioder under de senaste 8000 åren. Nuförtiden drabbas inte Bottenhavet av syrebrist på grund av grundare trösklar vid Ålands hav.
 • Nytt projekt om Östersjöns ekosystemtjänster 2015-06-11 Baltic Nest Institute medverkar i det nya BONUS-projektet BalticAPP som startar 1 april 2015. BalticAPP handlar om att identifiera långsiktiga strategier för att trygga den framtida tillförseln av ekosystemtjänster från Östersjön, med hänsyn till olika samhälls- och klimatscenarier.
 • Årsmöte för COCOA 21-23 januari 2015-02-19 I januari 2015 hade BONUS-projektet COCOA (Nutrient cocktails in the coastal zone of the Baltic Sea) årsmöte i Helsingfors, med ett stort deltagande från Baltic Nest Institute.
 • Bacteria in the Baltic Sea reduce acidification Bakterier i Östersjön motverkar försurning 2014-12-15 Östersjön har en mycket större förmåga att producera basiska ämnen – alkalinitet – än man tidigare känt till. Det har forskare vid Stockholms universitet visat. Man tror att det främst är bakteriella processer som denitrifikation och sulfatreduktion som bidrar. Ökad alkalinitet innebär att havet kan ta upp mer koldioxid från atmosfären utan att det leder till försurning.
 • Så ändrades synen på förvaltning av Östersjön 2014-12-02 Hösten 2007 enades länderna runt Östersjön och EU, inom ramen för Östersjösamarbetet Helcom, om en gemensam åtgärdsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Åtgärdsplanen bygger på så kallad ekosystembaserad förvaltning, vilket innebär en dramatisk förändring från en klassisk toppstyrd och sektorbaserad förvaltning. Hur gick det till när organisationen ändrade sin syn på hur Östersjön bäst förvaltas?
 • Tärna fångar fisk Ett nytt modelleringsverktyg simulerar miljögifter i Östersjön 2014-09-16 Föroreningar av organiska miljögifter och andra farliga kemiska ämnen är ett av de stora miljöproblemen i Östersjön. Nu har forskare vid Stockholms universitet utvecklat ett nytt modelleringsverktyg som kan förutsäga den framtida fördelningen av organiska miljögifter i Östersjön.
 • Syrebristen tio gånger värre på ett sekel 2014-04-02 Ett internationellt forskarlag, där forskare från Baltic Nest Institute vid Stockholms universitets Östersjöcentrum ingår, rapporterar nu att omfattningen av syrebrist i Östersjöns bottenvatten har blivit mer än tio gånger större de senaste 115 åren.

Kontaktuppgifter

Baltic Nest Institute Sverige
Stockholms universitets
Östersjöcentrum

Kontaktperson BNI Sverige:
Bo Gustafsson, bo.gustafsson@su.se
08-674 7593

Baltic Nest Institute Danmark
Aarhus University, Fredriksborgsvej 399
DK-4000 Roskilde, Denmark
+45 4630 1200

Baltic Nest Institute Finland
Finnish Environment Institute,
P.O. Box 140
FI-00251 Helsinki, Finland
+ 358 20 610 123