Linda Kumblad med flera ute på provtagning.
Svenska Dagbladet har följt med projektledare Linda Kumblad och Sveriges vattenekologer på vegetationsinventering i Björnöfjärden. Foto: Malin Holestad/SvD

 

Minskade näringsutsläpp från land i kombination med aluminiumbehandling till sjöss har gjort att vattenkvaliteten i Björnöfjärden i Värmdö har förbättrats betydligt de senaste sju åren.

Projektet Levande kust har nu uppmärksammats i ett stort reportage i Svenska Dagbladet lördag 6 oktober. Artikeln går även går att läsa här på tidningens hemsida där det också finns en film om projektet. Tidningens reporter och fotograf har följt med ut på en vegetationsinventering i Björnöfjärden och bland annat intervjuat Östersjöcentrums forskare Linda Kumblad, som varit en av projektledarna.

Björnöfjärden kan beskrivas som ett Östersjön i miniatyr och när stiftelsen BalticSea2020s projekt Levande kust inleddes 2011 var viken kraftigt övergödd med utbredda syrefria bottnar. Målet med projektet var att visa att det går att förbättra vattenkvaliteten och växt- och djurlivet i ett kustområde. Idag är vattnet i fjärden klart och växt- och djurlivet rikt. Erfarenheterna från projektet kan också komma till nytta när åtgärder i större skala planeras.

På BalticSea2020:s hemsida finns en vitbok om projektet Levande kust som beskriver hur övergödda kustområden kan restaureras och vad det kostar. En kortare sammanfattning ger också en överblick över projektet.