Hållbart fiske

Forskning för att nå ett hållbart fiske

Vid Östersjöcentrum pågår ett projekt där ledande fiskforskare från Östersjöländerna gemensamt ska ta fram ett sätt att genomföra ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskeriförvaltning i Östersjön. Ett annat fokuserar på de mer kustnära rovfiskarna, och försöker ta reda på hur vegetationen i grunda vikar och rovfisk påverkar varandra. Viktig kunskap för en förvaltning som leder till mer kustfisk, ökade naturvärden och stärkt tålighet mot övergödning i dessa viktiga ekosystem.

Nedan presenteras våra projekt.

Filmer, rapporter och nyheter om fisk och fiske hittar du här!

Borstnate

Plant-Fish

Nu finns flera resultat från projektet Plant-fish klara. Här har man undersökt hur hur vegetation och rovfiskar hänger ihop i grunda vågskyddade vikar i Östersjön.

Torsk otoliter

Hundra år av tillväxt

I det här projektet ska man undersöka och kartlägga utvecklingsmönstret hos plattfisk och torsk i Östersjön sett över en hundraårsperiod.

ClimeFish

ClimeFish

Fiskforskare från Östersjöcentrum deltar i EUs Horizon2020-projekt ClimeFish om effekter av klimatförändringar på fisket och akvakultur.

DEMO 1, a workshop on fisheries management

DEMO

Projektet DEMO ska ta fram ett sätt att genomföra ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskbestånden i Östersjön.

BNI logga

Mareframe

Mareframe ska öka användningen av ekosystembaserade fiskeriförvaltningsmetoder för europeiska fiskbestånd genom förbättrade och mer användbara modeller.