Under veckan ska gruppen arbeta intensivt med att göra en utvärdering av Östersjötorskens status och dess miljö. Detta har blivit extra angeläget sedan Internationella Havsforskningsrådet, ICES, nyligen upptäckte brister i sina data och beräkningsmodeller för beståndsuppskattning och rådgivning.

Viktiga resultat väntas
Målsättningen är att mötet ska utmynna i både en vetenskaplig artikel och en populärvetenskaplig sammanfattning och en policy brief som kan användas inför fiskeministrarnas förhandling om årets fiskekvoter i Östersjön.

Mötet kommer att följas av flera kommunikatörer, och filmade intervjuer med forskarna kommer att läggas ut på projektets hemsida.

Deltagare:
Maciej Tomczak Sverige
Christian Möllmann Tyskland
Bärbel Müller-Karulis Sverige
Lena Bergström Sverige
Michele Casini Sverige
Anna Gårdmark Sverige
Margit Eero  Danmark
Thorsten Blenckner Sverige
Rudi Voss  Tyskland
Piotr Margonski Polen
Hans-Harald Hinrichsen  Tyskland
Jörn Schmidt Tyskland
Henrik Svedäng Sverige
Magnus Huss Sverige
Didzis Ustups Lettland
Ivars Putnis  Lettland

Fakta: Fältstationen Askölaboratoriet hör till Stockholms universitets Östersjöcentrum och används för marin forskning, undervisning och möten. Projektet DEMO utförs inom i Östersjöcentrums tankesmedja Baltic Eye.

http://www.su.se/ostersjocentrum/forskning/forskning-vid-%C3%B6stersj%C3%B6centrum/demo