Nyheter

Nyheter och kommunikation om fisk och fiske

Här samlar vi eget material såsom nyheter, evenemang, filmer och rapporter som är kopplat till vårt forskningsområde fisk och fiske.

Filmade intervjuer, föredrag och föreläsningar om fiske


Direkt till spellistan på youtube

 • Fem forskare i SvD: ”Värna kustmiljön – inte storskalig fiskeindustri” 2021-05-10 Utfiskningen av sill/strömming kan få mycket allvarliga konsekvenser för kustekosystemen. Regeringen och ansvarig myndighet kan inte längre ducka för problemet. Värna kustmiljön, inte det storskaliga industrifisket och flytta ut trålgränsen, skriver forskare i SvD Debatt idag.
 • Provfiske med flera typer av nät ingick i sommarens undersökningar. Foto: Naturvatten AB Inventering av 25 vikar 2021-03-31 Nu är de första resultaten från förra sommarens undersökningar av 25 grunda vikar klara. En rapport om resultaten har tagits fram av forskarna för fiskerättsägare och andra intresserade.
 • Foto: Tobias Dahlin/Azote Minska det kustnära trålfisket för att skydda Östersjösillen 2021-03-16 Situationen för Östersjöns sill och strömming har försämrats de senaste tio året, samtidigt som det svenska trålfiskets kustnära fångster har ökat kraftigt. I en ny policy brief beskrivs vilka åtgärder som behövs för att bryta den negativa utvecklingen.
 • Erfarenheter av ekosystembaserad förvaltning 2020-11-12 Målkonflikter och kortsiktighet har varit två tydliga hinder för att införa ekosystembaserad förvaltning i praktiken. De slutsatserna drar forskare i en ny rapport som samlar forskning och erfarenheter från de senaste 20 årens arbete med ekosystembaserad havs- och vattenförvaltning i Sverige.
 • Jonas Hentati-Sundberg Länken mellan Östersjöns havsbotten och himlens svalor 2020-09-23 På Stora Karlsös mäktiga klippväggar häckar 20 000 par sillgrisslor. Nu har ett gäng nyfikna unga forskare från tre olika lärosäten visat hur sillgrisslornas fiske göder mängder av fjädermygglarver, som i sin tur föder en stor koloni av svalor – näring från havsbotten till himlen.
 • Foto: Gunnar Aneer/Azote Stoppat fiske och mer kunskap krävs för att rädda den europeiska ålen 2020-09-10 Om det hotade europeiska ålbeståndet ska kunna återhämta sig krävs omedelbart fiskestopp, ökad miljöövervakning och färre vandringshinder. Dessutom bör de uppskattningar av lekbiomassa och kustfiskets påverkan som används inom dagens ålförvaltning genomgå en oberoende granskning och revidering.
 • Storspigg (Gasterosteus aculeatus) Foto: Joakim Hansen/Azote Spiggen tar över 2020-08-27 Storspiggen har successivt tagit över allt större delar av Östersjökustens ekosystem. Den orsakar lokala regimskiften där gäddans och abborrens yngel slås ut och fintrådiga alger tar över.
 • Provtagning av vegetation i en grund vik. Foto: Joakim Hansen Om projektet PlantFish 2020-08-27 PlantFish är ett stort forskningsprojekt som undersöker hur vegetationen och rovfiskarna hänger ihop. Fokus är på ekosystemet i grunda vikar i Östersjön.
 • Foto: Gunnar Aneer/Azote "Regeringen måste skydda strömmingen" 2020-08-25 Vill vi verkligen riskera ett övergrepp på hela kustekosystemet för att hålla liv i industrifiskets jakt på foderfisk? Det som nu sker hotar att spoliera mer än femtio års miljöarbete längs östkusten, skriver Östersjöcentrums forskare Henrik Svedäng tillsammans med Susanna Lidström och Sverker Sörlin från KTH i en debattartikel.
 • Ny modell för samlad bild av påverkan på havet 2020-06-10 Farliga ämnen, naturlig syrebrist eller mänsklig exploatering - allt påverkar havet. Samtidigt. I ett nytt projekt ska forskare räkna ihop effekterna av många faktorer, uppskatta deras sammanlagda påverkan på Östersjön och därigenom hjälpa havsförvaltningen.
 • Miljömärkt fisk stoppar inte svenskt överfiske 2020-02-19 Undrar du om det du köper i fiskdisken spelar roll för havet? I en ny rapport sammanfattar några experter hur svensk konsumtion av sjömat påverkar havet kring Sverige. Se fiskforskaren Henrik Svedäng berätta om rapporten i vår film.
 • Långa tidsserier är ovärderliga för att kunna särskilja vilka förändringar i havsmiljön som är naturliga och vilka som orsakas av mänskliga aktiviteter. Här tas vattenprov utanför fältstationen Askölaboratoriet. Foto: Jakob Walve Miljö­övervakningens långa tidsserier 2020-01-15 Miljöövervakningens långa tidsserier av miljödata utgör den vetenskapliga grunden för förståelse av storskaliga förändringar i havet. De är också en förutsättning för kostnadseffektiva åtgärder för ett friskare hav.
 • Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos Fact sheet: Konsten att förstå MSY 2019-11-26 MSY står för maximal hållbar avkastning och kan beskrivas som det största årliga uttag ett fiskebestånd kan producera på lång sikt. Begreppet är ifrågasatt, men det är ändå viktigt att förstå för alla som är involverade i fiskeförvaltning.
 • Eva Ehrnsten upptäcker Skansen. Foto: Lisa Bergqvist Hur vet vi det? 2019-10-29 En lyckad temavecka om miljöövervakning av havet hölls på Skansen i september 2019. Forskare från Stockholms universitet och SLU fanns på plats för att berätta hur Östersjön mår, och hur vi kan veta det.
 • Baltic Breakfast: Fiskeförvaltning – hjälp eller stjälp för målet ”god miljöstatus”? 2019-10-09 Baltic Breakfast 4 september 2019 handlade om fiskeförvaltningen roll för havsmiljödirektivets mål om ”god miljöstatus” till 2020.
 • Policy brief: Minska sill- och skarpsillsfisket nästa år – för torskens skull 2019-10-08 Östersjöns största torskbestånd står på randen till kollaps. Inför EU-förhandlingarna om nästa års fiskekvoter föreslår Östersjöcentrum en rad åtgärder som kan bidra till att häva krisen.
 • Baltic Breakfast: Havsfrågorna i EU-valet – vad tycker partierna? 2019-05-15 Med mindre än två veckor kvar till valdagen handlade maj månads Baltic Breakfast förstås om EU-valet och varför det är viktigt för havet.
 • Rapporten Svealandskusten 2019 Extrem sommar gav tydligt avtryck 2019-04-29 Den varma sommaren gjorde tydliga avtryck i de undersökningar av miljötillståndet längs kusten som utförs av Stockholms universitet. Dessutom artiklar om fisksamhällen och kustekosystem, musselodling och restaureringsprojektet i Björnöfjärden.
 • Årsrapport från Östersjöcentrum 2019-04-26 Östersjöcentrums första årsrapport är lika mångfasetterad som centrets verksamhet. – Det är fantastiskt att se året summerat och hur mycket vi har åstadkommit, säger föreståndare Tina Elfwing.
 • Förhandsvisning av Baltic Sea Science Center på Skansen Baltic Sea Science Center öppnat 2019-04-11 Det nya Östersjöhuset på Skansen invigdes 11 april 2019. Två dagar med förhandsvisningar för de närmaste föregick den stora invigningen av kronprinsessan Victoria.
 • Sälen, skarven och människan konkurrerar alla om fisken i havet. Foto: I. Carlqvist/Azote Baltic Breakfast: Vem är havet till för? 2019-03-20 Välkommen till Baltic breakfast om den såväl vetenskapligt som politiskt högaktuella frågan om konkurrensen om fisken mellan säl, skarv och människa.
 • Undersökning om beslutsstöd 2019-03-18 Projektet BONUS DESTONY, där Östersjöcentrum deltar, genomför just nu en webbundersökning om beslutstödssystem. Om du har erfarenhet av sådana, eller skulle vilja ha, gå gärna in och svara!
 • En torsk flyttar in i det stora rovfiskakvariet. Den fiskades upp i Blekinge, och simmade ut inför TV4s kameror. Foto: Skansen Östersjön på Skansen 2019-02-12 Nu är det klart. Det nybyggda huset på Skansen som helt och hållet handlar om Östersjön. Många forskare har varit inblandade för att fylla huset med innehåll.
 • Olika fiskar samlas ofta vid fiskodlingskassarna, för att äta rester, eller beta alger från näten, eller för att skydda sig från rovdjur. Bilden är från Nha Trang, Vietnam. Foto: Nils Hedberg Matproduktion till havs – möjligheter och risker 2018-12-13 Att producera mer mat till havs kan vara ett sätt att föda jordens växande befolkning. Men sådana odlingar innebär också risker.
 • Omslag till Havsutsikt 2/2018 Havsutsikt 2/2018, Mat från havet 2018-12-12 I detta nummer sätter vi fingret på några av utmaningarna för att hållbart nyttja havet som resurs. Forskare från Stockholms universitet skriver om kvinnornas bortglömda roll i havsplaneringen och om vad vi bör tänka på nu när havsodling blir allt vanligare.
 • Trålfartyg. Bottentrålning har stor påverkan på ekosystemen 2018-12-04 Bottentrålning minskar den biologiska mångfalden och hotar livsmiljöer i svenska hav. Det visar en ny kunskapsöversikt från Havsmiljöinstitutet.
 • Dr Chris Cvitanovics forskning visar att Baltic Eyes arbete har påverkat både politik och praxis, de egna medarbetarna och Stockholms universitet i stort. Ny studie: Baltic Eye påverkar på flera nivåer 2018-09-25 Baltic Eyes arbete har haft effekt på flera nivåer. Det har påverkat såväl politik och praxis som universitetet i stort, visar en ny studie.
 • Ankare på botten i en grund vik. Foto: Joakim Hansen Båtliv försämrar livsmiljön för fisk 2018-09-19 Småbåtshamnar påverkar kustvegetation som är viktig för fisk. Det visar forskare från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i en stor studie.
 • Nya arter i Östersjön kan vara en resurs 2018-07-13 Rapporteringen om Östersjön är ofta dyster. Ett återkommande larm handlar om främmande djur och växter som sprider sig i våra vatten. Under Almedalsveckan lyfte professor Lena Kautsky möjligheten att se nya arter i Östersjön som en resurs snarare än ett hot, och till SVT Öst gav hon spännande exempel på hur vi kan ha användning av just dessa.
 • Nya främmande arter i Östersjön – problem eller nya resurser? 2018-07-03 Nya arter kan föras in med ballastvatten, via akvariehandel eller i samband med vattenbruk. Är invasiva arter ett problem? Eller finns det outnyttjade resurser färdiga att använda? Här ges forskningens syn på dessa främmande arter och även rekommendationer på åtgärder.
 • Nya främmande arter i Östersjön - problem eller nya resurser? 2018-06-19 Nya arter kan föras in med ballastvatten, via akvariehandel eller i samband med vattenbruk. Är invasiva arter ett problem? Eller finns det outnyttjade resurser färdiga att använda? Här ges forskningens syn på dessa främmande arter och även rekommendationer på åtgärder.
 • Fr.v. Cecilia Widebäck, programledare SR, Lena Kautsky, marinbiolog Stockholms universitet, Sverker Hellström, klimatolog SMHI. Det marina livet längs Sjörapporten i Vetandets värld 2018-06-12 Sjörapporten i Sveriges radio har levererat uppdateringar om stormar och regn sedan 1939, men vad vet vi mer om platserna som det rapporteras ifrån? Vetandets Värld dök idag ner i det marina livet och väderfenomen längs Sjörapportens stationer tillsammans med Östersjöcentrums Lena Kautsky och SMHI:s Sverker Hellström.
 • Hotade fiskebestånd i Östersjön - vad krävs från våra politiker? 2018-06-01 Att Östersjön står inför en rad miljöutmaningar är inget nytt. Problemen med övergödning, fiske, kemikalier och annan ekosystempåverkan i havet måste lösas. Så vilka konkreta politiska beslut behövs de närmaste åren för att Östersjön på riktigt ska bli ett friskare hav?
 • R/VElectra af Askö Öppet skepp vid Strömmingsfestivalen 2018-05-07 Östersjöcentrums forskningsfartyg R/V Electra besöker Trosa Strömmingsfestival den 10 maj! Välkommen ombord för att möta vår besättning, prova på några av våra forskningsaktiviteter eller ta del av vilken forskning som bedrivs vid Askölaboratoriet.
 • Slut på stockholmarnas gamla synder 2018-04-19 Stockholmarnas historiska avloppsutsläpp påverkar inte längre vattenkvaliteten i innerskärgården. Det visar ny forskning från Stockholms universitet som presenteras i en ny rapport. Dessutom avancerad vattenrening, blåstång och småbåtars påverkan i vikar.
 • Fr.v. Sandra Karlsson (Trosa arbetarekommun), Sven-Erik Bucht (landsbygdsminister), Tina Elfwing (Östersjöcentrum), Christoph Humborg (Östersjöcentrum), Gun Rudquist (Östersjöcentrum), Magnus Jonsson (Bergs gård), Frida Jonsson (Bergs gård). Askölaboratoriet i fokus vid ministermöte 2018-04-04 Idag träffades Östersjöcentrum och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att diskutera hur vi kan förbättra tillståndet i Östersjön och vilken verksamhet som bedrivs vid den marina forskningsstationen Askölaboratoriet i Trosa skärgård.
 • Foto: Gunnar Aneer/Azote Baltic Breakfast: Dioxin i Östersjön – vad gör vi åt källorna och är det ok att äta Östersjöfisk? 2018-03-27 Vilka är Östersjöns dioxinkällor, är halterna i fisk ett problem och vad kan vi göra för att reducera dem?
 • Östersjöns torsk blir allt mindre 2018-01-02 Ett ökat fisketryck i kombination med en låg tillväxt gör att vi nu har historiskt få stora torskar i Östersjön. Forskaren Henrik Svedäng menar att situationen är alarmerande, både för ekosystemet och fiskerinäringen.
 • Framsidan av Havsutsikt 2/2017 Havsutsikt 2/2017, Allas våra kuster 2017-12-06 Hur ska våra hav användas? Martin Gullström från Stockholms universitet skriver om landskapsperspektiv på havet i senaste numret. Där kan du också läsa om oceanbottnars hemlighet, bullerskadade fiskar, och hur viktigt det är med genetisk mångfald.
 • Konkurrensen om Östersjöns fisk 2017-11-13 Sälar, fåglar och människor konkurrerar om Östersjöns fisk. Hur mycket påverkan dessa har på fiskbestånden bör därför ingå i fiskeriförvaltningen. Det menar forskarna i en ny studie, där bland annat Östersjöcentrum har medverkat.
 • Ekonomiskt och ekologiskt hållbart fiske – går det? 2017-10-24 Inför oktobers EU-förhandlingar om fiskekvoter användes Baltic Breakfast 4/10 till att diskutera hur vi kan få ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart fiske i Östersjön. Är det ens möjligt?
 • Forskarnas budskap till fiskeministrarna 2017-09-26 Lyssna på vetenskapen. Den uppmaningen ger forskarna inför EU-förhandlingarna om årets fångstkvoter. I ett brev till alla EU:s fiskeministrar uppmanar Östersjöcentrum till att följa vetenskapens råd för hållbara fångstkvoter i Östersjön nästa år.
 • Forskare kommenterar satsning på havet 2017-08-31 Regeringens besked om ytterligare miljonsatsningar på havet är positiva nyheter för oss på Östersjöcentrum. Läs kommentarerna från våra forskare och omvärldsanalytiker.
 • Havsutsikt 1/2017, forskare om havet 2017-08-29 Nio nya artiklar om havet. Miljöministern i en krönika om framtiden för våra svenska havsområden. Från Stockholms universitet skriver forskare om vitaminbrist hos många havslevande djur samt om vitmärlans känsliga ögon.
 • Gratis affisch, Östersjöns arter och miljöer 2017-07-21 Beställ en dekorativ affisch med ett smakprov från både sajten havet.nu/livet och den tryckta boken Växter och djur i Östersjön.
 • Hur påverkas havet av marint fritidsliv? 2017-07-11 Marin och kustnära turism är den största sektorn av de maritima näringarna och därmed en viktig del i strategin för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet. Men för att turismen ska blomstra så behöver både djur, natur och vatten hålla god kvalitet.
 • 10års-jubileum för havet.nu 10 år i havets tjänst 2017-06-15 Sveriges största webbsajt om havet fyller tio år. Sedan starten år 2007 har den populära webbplatsen havet.nu presenterat nyheter, forskning och fakta om havet. Från alla och för alla. Med Stockholms universitet som avsändare.
 • Ministerbesök på R/V Electra 2017-05-12 Miljöminister Karolina Skog och klimatminister Isabella Lövin åkte ut med Östersjöcentrums nya forskningsfartyg Electra för att diskutera havsfrågor med våra forskare.
 • Kustmiljöerna i centrum på förvaltningsmöte 2017-04-06 Våra kustvatten påverkar havets mångfald och erbjuder rekreation, turism och maritima näringar. Men forskning och förvaltning behöver hitta hållbara gränsvärden för hur kusterna kan nyttjas, vilket var fokus för årets konferens om kustförvaltning.
 • Forskare utformar modell för havs- och vattenförvaltning 2017-03-15 Stockholms universitet får 1,5 miljoner kronor för att undersöka hur den svenska förvaltningen av hav och vatten kan bli mer hållbar genom ett en mer ekosystembaserad ansats.
 • Danmark och Tyskland bryter mot fiskeförbud 2017-02-21 Med ett starkt hotat bestånd och dålig tillväxt har EU förlängt fiskestoppet för torsk i västra Östersjön. Men trots förbudet har tyska och danska yrkesfiskare beviljats tillstånd för att tråla i området under perioden.
 • Det behövs bättre balans mellan trålfiske och fiske med passiva redskap 2016-11-25 Östersjöcentrum har svarat på HaVs betänkande om fördelning av fiskemöjligheter för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten.
 • Östersjöseminarium: En kunskapsinjektion inför arbetet med FNs hållbarhetsmål 2016-10-20 Stiftelsen Hållbara Hav och Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum bjöd in till Östersjöseminarium med fokus på FN:s hållbarhetsmål.
 • Gustav Almquist, Baltic Eye kommenterar förvaltningsplanen. Policy brief: Flerårsplan 2016-10-18 Torskbestånden bör få högsta prioritet i Östersjön säger Baltic Eye i en kommenterar om förslaget till EU:s nya fleråriga förvaltningsplan för torsk, sill och skarpsill i Östersjön.
 • Ny rapport om kustens miljö 2016-10-17 Förra sommarens stora algblomning gav tydligt avtryck i den årliga undersökningen av miljötillståndet längs Svealandskusten. En ny rapport som sammanfattar miljötillståndet längs vår kust. Läs om: Tillståndet längs kusten / Allt om sommarens algblomning / Från skitbärarkäringar till moderna reningsverk / Miljögifter i fisk och sediment / Sjöfåglar med problem
 • Beslutade kvoter (Agreed TAC), vetenskapliga råd (ICES Advice) och mängd landad torsk (Landings) i det ösra torskbeståndet under de senaste åren EU-ministrarnas beslut om torskkvoter handlar om fiskets framtid 2016-10-07 Den 10 oktober träffas Europas fiskeministrar i Luxemburg för att bestämma hur mycket som får fiskas upp ur Östersjön nästa år. Deras viktigaste beslut gäller Östersjöns torskbestånd – och i synnerhet det västra beståndet.
 • Rovfiskens betydelse för kustens livmiljöer
Rovfiskens betydelse för kustens livmiljöer 2016-08-10 Hur påverkar övergödning och för stort uttag av rovfiskar balansen i kustmiljöerna? Professor Emeritus Lena Kautsky förklarar sambanden i en kort film.
 • Vad kan en tångruska avslöja om havsmiljön? 2016-07-06 Tångruskans färg, form, hur betad eller påväxt den är, berättar om den miljö den vuxit i och påverkats av.
 • Många okända kemikalier i Östersjön 2016-05-25 Nya kemikalier upptäcks inte i analyser av fisk i Östersjön, det visar en studie från Stockholms universitet. Anledningen är att man väljer att titta efter de kemikalier som man redan känner till, och som till stor del redan är reglerade genom lagstiftningen.
 • Ny rapport om tillståndet i våra hav 2016-05-24 Havet 2015/2016 är en omfattande kartläggning, baserad på den marina miljöövervakningen, av tillståndet och de mest angelägna miljöproblemen i våra hav. Från Stockholms universitet har 17 marina experter deltagit som författare eller på annat sätt bidragit till rapporten.
 • Omslag till rapporten Svealandskusten 2016 Vill du veta mer om skärgårdens miljö? 2016-04-28 Sveriges mest omfattande regionala kustprovtagning leds av experter från Stockholms universitet. Nu finns de senaste resultaten presenterade i en populärvetenskaplig rapport. Den görs i nära samverkan med andra aktörer i regionen, och har kustmiljön i fokus.
 • Havsutsikt 2/2015 Havsutsikt 2/2015, mot ett hållbart fiske 2015-12-11 I detta nummer deltar forskare från Stockholms universitet i flera artiklar. De skriver om miljömärkning och om fiskens viktiga roll i tropiska ekosystem. Liksom om problemen med läkemedel och mikroplaster i Östersjön, och att cyanobakterier också spelar en viktig roll.
 • Forskare: nya torskkvoter oroande höga 2015-10-26 Efter hårda förhandlingar enades EU:s ministerråd förra veckan om sänkta fångstkvoter för torskfisket i Östersjön nästa år. Kvoterna överskrider fortfarande de vetenskapliga rekommendationerna, vilket kan få negativa konsekvenser för torskbestånden – och EU:s fiskepolitik.
 • Ny upplaga av Växter & djur i Östersjön 2015-06-18 Den efterlängtade tredje upplagan av Östersjöcentrums fälthandbok är klar. Den är kraftigt omarbetad och utökad till 44 sidor med vackra akvareller av 200 arter. Nu täcker boken den unika blandningen av salt- och sötvattenarter ända från Bottniska viken till södra Östersjön.
 • Forskare kartlägger Östersjötorskens nedgång 2015-06-17 I en ny vetenskaplig artikel söker forskare svar på varför torsken i Östersjöns östra bestånd mår så dåligt. Utvecklingen är förbryllande, då prognoserna bara för några år sedan såg mycket goda ut. Det finns ännu inga entydiga svar på vad som har hänt.
 • Så påverkas kustfisken av bättre vatten 2015-06-15 Fisken i våra skärgårdsområden är beroende av grunda vikar för sin reproduktion. Nya kartor som visar övergödningens påverkan på mängden stora rovfiskar i närområdet har nu tagits fram.
 • Svåra EU-förhandlingar om framtidens fiske i Östersjön 2015-05-07 Fiska precis på gränsen för vad som är hållbart, eller fiska lite mindre och tillåta större bestånd? Det är frågan när EU-parlamentet, Kommissionen och medlemsstaterna nu förhandlar om en ny förvaltningsplan för torsk, sill och skarpsill i Östersjön.
 • Gult ljus för Östersjötorsken 2015-02-24 Torsken i Östersjöns östra bestånd halkar ner ett snäpp till den gula listan på Världsnaturfondens (WWF:s) fiskguide för 2015. Beslutet att gå från grön till gul märkning för det östra beståndet är välgrundat, säger Gustaf Almqvist, fiskeexpert på Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.
 • Foto: Henrik Hamrén Nya steg för att förstå torsken bättre 2014-12-02 Halvvägs in i DEMO-projektet studerar forskarna hur miljö och tillgång på föda påverkar torskens kroppstillväxt i olika stadier i livet.
 • Minskade torskkvoter för Östersjön 2014-10-28 Ministerrådets beslut om nästa års fiskekvoter innebär ökade risker för torskbestånden i Östersjön. – Vill man behålla ett långsiktigt fiske med sunda och hållbara bestånd, som även gynnar fiskerinäringen, bör man följa de vetenskapliga råden, säger Maciej Tomczak, fiskekolog.
 • DEMO workshop on fisheries management I täten för ekosystembaserat fiske 2014-09-01 Stockholms universitets Östersjöcentrum tar täten i arbetet med en ekosystembaserad fiskförvaltning. Vid ett första möte på Askölaboratoriet 25-29 augusti, samlades ett tjugotal fiskforskare från Östersjöländerna för att dra upp riktlinjerna för hur mer ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskbestånden i Östersjön ska tas fram.
 • Universitetets Östersjöforskning i kortform 2014-05-22 Hur ofta kommer syrerikt vatten att flöda in i Östersjön i framtiden? Vad är skillnaderna mellan Östersjöländers miljölagar? Hur mycket betyder cyanobakterier för Östersjöns produktion? Det är några av många frågor som forskare inom ett stort forskningsprogram vid Stockholms universitet försöker att besvara.
 • Svealandskusten 2014 Syrefattigt djupvatten flödar in i Stockholms skärgård 2014-04-25 Syrefattigt djupvatten från öppna Östersjön har strömmat in i skärgårdens djupaste fjärdar. Där har nu allt vatten djupare än 60 meter mycket låga syrehalter. Det får konsekvenser för fisk och bottendjur, och medför att fosfor frisätts från bottnarna. Det framgår av en rapport från Svealands kustvattenvårdsförbund, vars undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet.
 • Bottentrålning frigör gifter 2014-03-06 Bottentrålning används för att fiska bland annat räkor, torsk och strömming. Metoden är omdiskuterad eftersom den har stor påverkan på miljön. Ändå ökar trålningen framförallt på djupare vatten. Ny forskning från det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Managagement (BEAM) vid Stockholms universitet, visar att bottentrålning resulterar i grumligt bottenvatten och att miljögifter som tidigare var låsta i bottnen frigörs och återinförs i ekosystemet. Dessa miljögifter blir också tillgängliga för organismer som lever i vattnet.

Kontakt

Vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum