Hållbar utveckling

Forskning_030.jpg

Resiliens och hållbar utveckling

I det globaliserade samhället är människa och miljö tätt sammanflätade i socialekologiska system. Dessa system och deras resiliens, det vill säga hur väl de hanterar störningar, är fokusområdet för forskning och studier i miljö och hållbar utveckling vid Stockholm Resilience Center. Stockholm Resilience Center är samarbete mellan Stockholms universitet och Beijer Institute of Ecological Economics. Utöver forskning och doktorandstudier ges här ett masterprogram i hållbar utveckling och fristående kurser inom ämnet. 

Läs mer om masterprogrammet i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling, 120 hp

 

Fristående kurser vid Stockholm Resilience Center:

Världens eko, orienteringskurs, grundnivå, 7.5 hp 

Introduktion till vetenskap om hållbar utveckling, avancerad nivå, 7.5 hp

Social-ekologiska system: utmaningar och förhållningssätt, avancerad nivå, 15 hp

Systemteori och resilienstänkande, avancerad nivå, 15 hp

Urbana social-ekologiska system, avancerad nivå, 15 hp

Kontakt

Utbildningskoordinator
Cornelia Ludwig
cornelia.ludwig@su.se
08-674 77 17

Studierektor, kandidat- och masternivå
Tim Daw
tim.daw@su.se
073-460 48 96

Studera vid Askölaboratoriet

Studera vid Askölaboratoriet

Många olika kurser använder årligen Askölaboratoriet för att låta studenterna prova på fältarbete i praktiken. Huvuddelen är högskolestuderande som läser alltifrån grundutbildning till högspecialiserade doktorandkurser.