Marinbiologi

utbildning på klippor

Marinbiologi

Utbildningarna till marinbiolog ger dig god kunskap om de marina ekosystemen längs hela Sveriges kust, från brackvattensmiljöerna i Östersjön till våra mest marina miljöer på Västkusten. Du får också en god överblick över vilka miljöproblem vi har i Sverige och globalt, och hur man försöker lösa dem. Fältkurser på Askölaboratoriet och på Tjärnö Marinbiologiska laboratorium ingår i utbildningarna. Som marinbiolog kan du jobba på kommuner, länsstyrelser, myndigheter eller konsultföretag eller som miljöinformatör, vetenskapsjournalist eller lärare. Du kan också gå vidare och forska, nationellt eller internationellt. Många av studenterna i marinbiologi väljer att söka MSF-stipendium (Minor Field Studies) för att göra sina examensarbeten i tropikerna. Vid Institutionen för biologisk grundutbildning – BIG administreras den egna institutionens kurser och program i marinbiologi och de program och kurser som ges av Institutionen för ekologi, miljö och botanik – DEEP.

 

Kurser i marinbiologi vid Stockholms universitet:

Ekotoxikologi, grundnivå, 15 hp​

Marinbiologi, grundnivå, 15 hp, sommarkurs

Marinbiologi, självständigt arbete, grundnivå, 15 hp

Tropisk marinbiologi, grundnivå, 7.5 hp 

Tillämpad marin bevarandeekologi, avancerad nivå, 15 hp

Tropisk vattenvård, avancerad nivå, 15 hp

Östersjöns ekosystem: tillämpade studier, modellering och förvaltning, Avancerad nivå, 15 hp

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Studievägledare
Elisabet Weingartner
elisabet.weingartner@su.se
08-16 40 69

Birgitta Åkerman
birgitta.akerman@su.se 
08-16 40 70

Studierektor
Michael Tedengren
michael.tedengren@su.se
08-16 13 56

Studera vid Askölaboratoriet

Studera vid Askölaboratoriet

Många olika kurser använder årligen Askölaboratoriet för att låta studenterna prova på fältarbete i praktiken. Huvuddelen är högskolestuderande som läser alltifrån grundutbildning till högspecialiserade doktorandkurser.