Oceanografi

En CTD-sond kan mäta koncentrationen av exempelvis syre och näringsämnen längs vattenpelaren

Oceanografi

Oceanografi beskriver havets tillstånd samt analyserar dess dynamik. Utbildningarna i oceanografi ges vid Meteorologiska institutionen - MISU och är främst inriktade mot havets fysik, men omfattar även inslag av meteorologi och biogeokemi. Du får kunskaper för att kunna analysera oceanografiska vågfenomen samt förklara den storskaliga oceancirkulationen och dess samspel med processer i atmosfären, vilket är av stor vikt i samband med studier av det globala klimatet. Oceanografer arbetar med miljövård, miljöövervakning, spridningsproblem och marin prognostjänst avseende is, vattenstånd och vågor. Arbetet kan också innehålla satellitbaserad marin fjärranalys och att ta reda på hur oceana processer påverkar de marina ekosystemen. Du kan arbeta på kommuner, länsstyrelser, myndigheter eller konsultföretag. Du kan också gå vidare och forska, både nationellt och internationellt.

Kurser i oceanografi vid Stockholms universitet:

Oceanografins grunder, orienteringskurs, grundnivå, 7.5 hp

Paleoklimatologi och oceansystemet, grundnivå, 7.5 hp

Klimat och atmosfärens cirkulation, grundnivå, 15 hp

Fjärranalys i atmosfär och hav, avancerad nivå, 7.5 hp

Fysisk oceanografi, avancerad nivå, 7.5 hp

Meteorologi, oceanografi och klimat, självständigt arbete, avancerad nivå, 30 hp

Modellering av storskalig cirkulation i atmosfär och hav, avancerad nivå, 7.5 hp

Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi, avancerad nivå, 7.5 hp

Paleoceanografi och paleoklimatologi II, avancerad nivå, 7,5 hp

 

Kontakt

Studievägledare
Eric Sönnert
eric.sönnert@misu.su.se
08-16 24 18

Studierektor, kandidat- och masternivå
Kristofer Döös
doos@misu.su.se
08-16 17 34

Studera oceanografi

Till utbildningskatalogen