Foto: Jerker Lokrantz/Azote

För att förbättra situationen har en ny webbplats, www.svealandskusten.se, sett dagens ljus. Stockholms universitets Östersjöcentrum har tillsammans med Svealands kustvattenvårdsförbund, som är en viktig regional aktör, byggt upp en sajt om miljöläget längs kusten. Här kommer nyheter, rapporter och kunskap att samlas och presenteras i ett gemensamt sammanhang.

– Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att förbättra kommunikationen mellan forskning och förvaltning, berättar föreståndare Tina Elfwing. Det här initiativet är ett utmärkt sätt för oss att konkret samverka med alla dem som arbetar med havsfrågor inom vår region.

Målet med webbplatsen är att öka den allmänna kunskapen om regionens marina miljö och att upprätta bättre kontakter mellan forskningsvärlden, samhället och miljöförvaltningen.

– Jag är mycket nöjd med att webbplatsen särskilt fokuserar på kustkommunerna, som är mycket viktiga medlemmar för oss, säger Roland Dehlin som är ordförande i Svealands kustvattenvårdsförbund. Vattenmiljöfrågor är bara en av många angelägna verksamheter för en kommun, och många tjänstemän upplever att deras information är svår att hitta på den egna webbplatsen. Här kan vi lyfta fram deras olika aktiviteter på ett helt annat sätt, till nytta även för andra intresserade av dessa frågor.

I detta första skede har resultaten från Svealands kustvattenvårdsförbunds omfattande provtagningsverksamhet presenterats.

– Sedan 2001 har Svealands kustvattenvårdsförbund utfört undersökningar av högsta kvalitet längs hela Svealands kust, berättar Jakob Walve, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik som ansvarar för förbundets provtagningsverksamhet och miljöanalys. I dagsläget är det hela 179 stationer där vattenkvaliteten årligen undersöks. Nu kan alla ta del av dessa resultat i fina diagram från varje vattenområde. Sammanlagt blev det hela 2645 figurer.

Fakta
Svealands kustvattenvårdsförbund är en ideell organisation som arbetar med kustvattenfrågor i regionen. Förbundets miljöanalysfunktion finns vid Stockholms universitet och består av forskare från Östersjöcentrum och Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

För ytterligare information
Tina Elfwing, föreståndare, Stockholms universitets Östersjöcentrum, tfn 070-161 0335
Roland Dehlin, ordförande, Svealands kustvattenvårdsförbund, tfn 070-152 9162
Jakob Walve, miljöanalytiker, Stockholms universitet, tfn 073-270 2963