Regional miljöanalys

Regional miljöanalys

Regionalt tar Östersjöcentrum ett särskilt ansvar för havsområdet norra Egentliga Östersjön och Svelands kustområden. Här är mycket av vår egen kompetens fokuserad, och här är kontakterna med andra regionala aktörer prioriterade.

Goda kontakter med marina forskare på Stockholms universitet, men också på andra lärosäten i området, är av största vikt. Liksom samverkan med Vattenmyndigheten, kustvattenvårdsförbundet, länsstyrelserna och andra viktiga aktörer i regionen. Det yttersta syftet med arbetet är att kunskapen om regionen ska komma till användning och leda till en bättre havsmiljö.
 

Kunskapsnod

Miljöläget längs Svealands kust

Svealandskusten är en tätt befolkad region, viktig för många och berömd i världen för sin unika skärgård. Intresset för miljötillståndet är stort, men det är ofta svårt att hitta information om hur kustmiljöerna mår. Det vill vi ändra på.

KVVF logga liten

Miljöanalys åt kustvattenvårdsförbund

Svealands Kustvattenvårdsförbund är en ideell organisation som arbetar med kustvattenfrågor i regionen. Förbundets miljöanalysfunktion finns vid Stockholms universitet.