Nationell miljöanalys

HMI logga liten

Havsmiljöinstitutet

Havsmiljöinstitutet är ett nationellt centrum med uppdrag från regeringen att ge en samlad bild av miljötillståndet i havet. Arbetet bygger sedan 2016 på ett samarbete mellan fem lärosäten.

Blåstång är en viktig art i Östersjön. Foto: Joakim Hansen

Tångens djuputbredning i Östersjön

Tångens djuputbredning fungerar som ett mått på vattenkvalitet, där förekomst på stora djup indikerar att vattnet är bra. Syftet med det här projektet är att studera hur djuputbredningen av tång förändrats det senaste decenniet, samt att utreda orsakerna till dessa eventuella förändringar.

Havs rapport

Kunskapsläget inom Östersjöforskning

Östersjöcentrums omfattande rapport om kunskapsläget för miljöforskning i Östersjön är nu publicerad i en rapport från Havs- och vattenmyndigheten. Uppdraget till Östersjöcentrum kom från Regeringskansliet och genomfördes med hjälp av ett stort antal framstående forskare och experter.

Vindvalsrapport

Vindval - Marint liv

För att sammanställa och bedöma kunskapsläget för vindkraftens påverkan på marint liv startade Vindval ett syntesarbete 2010. Arbetet leds av Lena Kautsky vid Stockholms universitet.