Första programmet handlade om hur mikroplasten hamnar i miljön.

– I princip hittar vi mikroplast i alla miljöer där vi tittar efter det i dag. Det är infruset i arktiska isar, i avföring från pälssälar på Antarktis, det finns i hav, sediment och sötvatten. Det är oroande och vi bör agera för att minska tillförseln, säger Marie Löf vid Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Det andra programmet fokuserade på hur små plastpartiklar kan skada djur. Små plastpartiklar kan ta sig in i djurens vävnader och orsaka skador och inflammation.

Men det görs en del för att komma till rätta med all plast som vi släpper ut. I dag finns nya tvättmaskiner med filter för att minska mängden plastfibrer som sköljs ut i avloppet. Ett lagförslag om att förbjuda mikroplaster i kroppsvårdsprodukter ligger på regeringens bord.